Archive for Inter News กับกูรูสมเกียรติ

EUร่วมม.ขอนแก่นจัดการโต้วาทีภาษาอังกฤษ

POSTED BY   /  25 กันยายน, 2012  
Visit 1,098 views

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมการโต้วาที European Union Thailand National Inter-varsity Debate Championship ครั้งที่ 8 ขึ้น การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษนี้เป็นการแข่งขั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ..
read more

มองการศึกษาและทุนเรียนAEC(ตอน4)…CAMBODIA

POSTED BY   /  25 กันยายน, 2012  
Visit 1,229 views

ราชอาณาจักรกัมพูชา มีนครพนมเปญ เป็นเมืองหลวง(และเมืองใหญ่สุด)ตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอ่าวไทย มีประชากรกว่า 14.8 ล้านคน ..
read more

มองการศึกษาและทุนเรียนAEC ตอน…Philippines

POSTED BY   /  21 กันยายน, 2012  
Visit 1,263 views

ฟิลิปปินส์ (Philippines) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก มีประชากรจำนวนมากอันดับ 12 ของโลก หรือ กว่า 100 ล้านคน รัฐธรรมนูญได้ระบุให้ภาษาฟิลิปีโนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ..
read more

อียูเปิดEUNICสถาบันส่งเสริมวัฒนธรรมยุโรป

POSTED BY   /  19 กันยายน, 2012  
Visit 993 views

เอกอัครราชทูตจาก 5 ประเทศ ได้แก่ เยอรมัน อิตาลี โปรตุเกส สเปน สหราชอาณาจักร เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป พร้อมทั้งอุปทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมแถลงข่าว ประกาศความร่วมมือในการก่อตั้งเครือข่ายทางวัฒนธรรม เมื่อ 19 ก.ย.2555 โดยมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม และการใช้ภาษาของยุโรป ..
read more

การเรียนระดับอุดมศึกษาที่สหรัฐ

POSTED BY   /  18 กันยายน, 2012  
Visit 1,645 views

ประเทศไทยนิยมส่งนักเรียนไปศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ มาเป็นเวลานานแล้ว นักเรียนไทยจัดเป็นคนกลุ่มใหญ่ในกลุ่มนักเรียนต่างชาติในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐฯ ในปีพ.ศ. 2552 มีนักศึกษาไทยประมาณ 9,000 คนศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐฯ และทำให้ไทยจัดอยู่ในอันดับ 10 ของโลก..
read more

ปริญญาที่ไม่คุ้มค่ากับการเรียน!!

POSTED BY   /  14 กันยายน, 2012  
Visit 1,598 views

โอกาสในการแสวงหางานทำสำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยในประเทศพม่าช่างเป็นสิ่งไม่แน่นอนเอาเสียเลย ในความเป็นจริงบ่อยครั้งสิ่งที่พวกเขาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยมักเป็นทักษะ ที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างพวกที่จบฟิสิกส์ก็ไม่ได้กลายเป็นนักฟิสิกส์ แต่อาจต้องไปทำงานเป็นโซเฟอร์ขับแท็กซี่..
read more

มองการศึกษาและทุนเรียนAEC ตอน Vietnam

POSTED BY   /  12 กันยายน, 2012  
Visit 1,371 views

ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน ทางทิศเหนือมีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทิศตะวันตกติดกับประเทศลาวและกัมพูชา ทิศตะวันออกติดอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ..
read more

Appบนมือถือยอดนิยมนักเรียนอเมริกัน

POSTED BY   /  11 กันยายน, 2012  
Visit 1,296 views

การสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา ทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ต่าง ๆ รวมทั้งนักเรียน 2,000 คน ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ Application บนมือถือของนักศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์ในการศึกษา ค้นคว้า ต่าง ๆ ..
read more

การสมัครเรียนที่ประเทศ Canada

POSTED BY   /  10 กันยายน, 2012  
Visit 1,766 views

แคนาดา ประเทศที่อยู่เหนือสหรัฐอเมริกา ถือเป็นอีกทางเลือกในการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะมีข้อดีให้เลือกหลายอย่าง เช่น ความปลอดภัย และมาตรฐานการศึกษาที่ดีมาก ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนัก ที่สำคัญอีกประการ นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานนอกสถาบันได้ขณะกำลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเมื่อเรียนจบ ยังสามารถทำงาน ที่แคนาดาได้ 3 ปีเต็ม..
read more

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น