Archive for Inter News กับกูรูสมเกียรติ

ซิเมนต์ไทยให้ทุนเยาวชนเรียนฟรีมีงานทำ

POSTED BY   /  4 มกราคม, 2010  
Visit 2,715 views

เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จัดโครงการ Home Solution Career Choice เปิดโอกาสให้โรงเรียน หรือเยาวชนที่สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตร ปวส. ทวิภาคี สาขาวิชาการก่อสร้าง และสาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (บริการระบบบ้านครบวงจร) ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยเน้นการเรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติจริง ..
read more

ครูไทยได้โกอินเตอร์ ญี่ปุ่นให้ทุน ดูงาน

POSTED BY   /  4 มกราคม, 2010  
Visit 1,963 views

กระทรวงการศึกษาฯ ญี่ปุ่น รับสมัครครูไทยอายุไม่เกิน 35 ปี สอบคัดชิงทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ปี 50 เพื่อ อบรมหลักสูตร In Service Training for Teacher เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ..
read more

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุน โครงการญี่ปุ่นศึกษา

POSTED BY   /  4 มกราคม, 2010  
Visit 2,231 views

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนให้แก่นักศึกษาไทย ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่น รวมถึงสถานการณ์ประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้มากขึ้น ..
read more

ม.ชินวัตรแจกอีก50ทุน50ล้าน

POSTED BY   /  26 พฤศจิกายน, 2009  
Visit 3,538 views

มหาวิทยาลัยชินวัตรร่วมกับมูลนิธิไทยคม มอบโอกาสทางการศึกษา สร้างอนาคตเยาวชนไทย เรียน International Programs ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ..
read more

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น