Archive for ทุนระดับปริญญาตรี

คณะพยาบาลฯ มธ.ให้ทุนป.เอกภายในประเทศ (หมดเขต 25/5/2011)

POSTED BY   /  8 พฤษภาคม, 2011  
Visit 4,168 views

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อขอรับทุนโครงการผลิตและพัฒนาศักดิ์ภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ระดับปริญญาเอกภายในประเทศประจำปี 2553-2554 สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1ทุน ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำากว่า 2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.35 เป็นผู้กำลังจะศึกษาระดับปริญญาเอกในสถาบันฝ่ายผลิตในฐานะนิสิตนักศึกษาสามัญแล้ว ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nurse.tu.ac.th/pdf/ทุนปอเอก.pdf ดาวโหลดใบสมัคร http://www.nurse.tu.ac.th/pdf/ใบสมัครทุนปเอก.doc ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย สานักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร.0-2986-9213 ต่อ..
read more

มทส.ให้ทุนป.โท-เอกวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หมดเขต 25/5/2011)

POSTED BY   /  7 พฤษภาคม, 2011  
Visit 3,463 views

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามเงื่อนไขของแต่ละทุนการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พ.ค.54 ท่านที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eng.sut.ac.th/polymer หรือ http://eng.sut.ac.th/polymer/polymer53/images_news/191.pdf สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4422-4431, 0-4422-4439..
read more

ทุนพสวท.เพิ่มเป็นปีละ180ทุน

POSTED BY   /  10 กุมภาพันธ์, 2011  
Visit 9,306 views

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาขอปรับเงื่อนไขทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)..
read more

21ทุนก.พ.ระดับปริญญาโทและเอก

POSTED BY   /  15 ธันวาคม, 2010  
Visit 13,656 views

ทุน ก.พ. : สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2554 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รวม 21 ทุน..
read more

มหิดลให้ทุนปริญญาโท-เอก

POSTED BY   /  6 ธันวาคม, 2010  
Visit 9,889 views

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนประเภท “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” ประจำปีการศึกษา 2554“The 60th Year Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej” ..
read more

ทุนกระทรวงวิทย์เรียนโท-เอก ตปท.

POSTED BY   /  14 ตุลาคม, 2010  
Visit 6,635 views

สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวงและกรม หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคม ..
read more

ทุนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการวิจัย

POSTED BY   /  17 กันยายน, 2010  
Visit 2,230 views

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา..
read more

ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ป.ตรีถึงเอก

POSTED BY   /  13 กันยายน, 2010  
Visit 4,665 views

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครรับทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 3..
read more

ทุนป.ตรีอินเตอร์และป.โท-เอกม.หอการค้า

POSTED BY   /  3 สิงหาคม, 2010  
Visit 3,639 views

มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ให้ได้รับทุนการศึกษาวิชาการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวน 5 ทุนต่อปี เป็นทุน UTCC – Platinum (สําหรับหลักสูตรนานาชาติ) ..
read more

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น