Archive for Inter News กับกูรูสมเกียรติ

ทุนธนาคารประเทศไทยระดับป.ตรี ที่ต่างประเทศ(หมดเขต 24/2/2012)

POSTED BY   /  1 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 3,684 views

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครคัดมอบทุนการศึกษารวม 3 ทุน ประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุน ม. ปลาย) เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ทุนที่รับสมัคร ไปศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ทุน เพื่อกลับมาปฏิบัติงานที่ ธปท. ได้แก่ (1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Mechatronic Engineering)   จำนวน 1 ทุน (2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ การเงิน       จำนวน 1..
read more