บางมดเจ๋ง ! ติดสุดยอดมหาวิทยาลัยโลก 2012

ตุลาคม 4, 2012 by: 0
Visit 5,595 views

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ พบกับ มองการศึกษาโลก กับประเด็นร้อน ประเด็นฮอตประจำวัน ณ เวลา 02.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 ตามเวลาในประเทศไทย อันได้แก่ การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประจำปี 2012-2013 จากสำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education World University Rankings “THE” สำนักจัดอันดับชื่อดังแห่งเกาะอังกฤษครับ

ในปีนี้อันดับมหาวิทยาลัยโลกในลำดับต้นๆนั้น เปลี่ยนแปลงไม่มากนักครับ โดยแชมป์ปีนี้ยังคงตกเป็นของ California Institute of Technology เป็นสมัยที่สอง และตามมาด้วย University of Oxford และ Stanford University ที่รั้งตำแหน่งอันดับที่สองคู่กันครับ

(บทความที่เกี่ยวข้อง : CalTech โค่น Harvard สุดยอดมหา’ลัยโลกรู้จัก CalTech สถานศึกษาวิศวะระดับโลกสุดอั้น ! TIMES เตรียมปล่อยอันดับมหาวิทยาลัยโลก 3 ตุลาคม 2012)

                                 YouTube Preview Image

สำหรับ ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ THE ยังมีหลักเกณฑ์เดิมเหมือนปีที่แล้ว 5 ด้าน อันได้แก่
1. คุณภาพการสอน [Teaching] 30 %
    (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน)
2. คุณภาพงานวิจัย [Research] 30 %
    (ปริมาณ, รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย)
3. การอ้างอิงในงานวิจัย [Citations] 30 %
     (อิทธิพลของการนำงานวิจัยของสถาบันไปอ้างอิง)
4. รายได้ทางอุตสาหกรรม [Industry income] 2.5 %
    (นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยคิดค้นขึ้น)
5. ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก [Inter-outlook]  7.5 %
    (เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ)

สำหรับ มหาวิทยาลัยในเอเชีย ในปีนี้นั้น มีมหาวิทยาลัยเอเชียติดอันดับโลกของ THE ทั้งหมด 57 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo) นำมาเป็นอันดับที่หนึ่งและรั้งอันดับที่ 27 ของโลก ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ในอันดับที่สองและรั้งอันดับที่ 29 ของโลกครับ

บางมดเจ๋ง ! ติดอันดับมหา

นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยของเรา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology, Thonburi) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับ 351-400 จาก 400 มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การวิจัยอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ THE ประจำปี 2012-2013 และนับเป็นมหาวิทยาลัยของไทยแห่งเดียวที่ติดอันดับโลกของ THE ในปีนี้อีกด้วย

บางมดเจ๋ง ! ติดอันดับมหา

ปีนี้ THE ยังได้จัดอันดับ มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ (Top universities by subject) โดยใช้ตัวชี้วัดจากงานวิจัยในครั้งนี้มาจาก คุณภาพการสอน คุณภาพการวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และความเป็นนานาชาติในสายตาคนนอก ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (Arts & Humanities)

บางมดเจ๋ง ! ติดอันดับมหา

2. มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Clinical, Pre-Clinical & Health)

บางมดเจ๋ง ! ติดอันดับมหา

3. มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering & Technology)

บางมดเจ๋ง ! ติดอันดับมหา

4. มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences)

บางมดเจ๋ง ! ติดอันดับมหา

5. มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences)

บางมดเจ๋ง ! ติดอันดับมหา

6. มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences)

บางมดเจ๋ง ! ติดอันดับมหา

สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือที่รู้จักในชื่อ “บางมด” เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับโลกของ THE ในปีนี้นั้น โดยบางมดเคยได้รับการจัดอันดับเป็น มหาวิทยาลัย ดีเลิศ ด้านการวิจัยและ ดีเยี่ยม ด้านการเรียนการสอน จากการจัดอันดับเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ปีพ.ศ. 2548 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ในปีพ.ศ. 2554 ได้รับการจัดอันดับจาก เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) เว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่ออนไลน์ จัดให้บางมดอยู่ในอันดับที่ 933 ของโลก อันดับที่ 18 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็น มหาวิทยาลัยสีเขียวจาก UI โดยประเมินจากด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อันดับ 17 ของประเทศโลก อันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และ จาก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศไทย โดย สกว. และได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยมในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีถึง 5 สาขา ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศ  ได้รับการจัดอันดับหน่วยงานวิจัยทั่วโลกในดัชนี Normalized Impact จาก SIR World Report 2011 ของ SCImago Institutions Ranking ให้เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยด้านงานวิจัย และยังได้รับการจัดอันดับจาก QS Asian University Rankings by faculty 2012 ให้เป็นที่ 74 ของทวีปเอเชีย และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย

บทความโดย : ต้นซุง Eduzones
ขอบคุณข้อมูล : Times Higher Education World University Rankings


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น