ม.เทรันการแพทย์ อิหร่าน มอบทุนด้านวิทย์ฯสุขภาพ ตรี-บัณฑิตศึกษา 2013

มีนาคม 5, 2013 by: 0
Visit 3,114 views

มหาวิทยาลัยเทรันการแพทย์ ประเทศอิหร่าน เสนอทุนปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ด้าน แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แก่นักเรียนต่างชาติ ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานและมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หมดเขตรับสมัคร 30 มีนาคม 2556

Tehran University of Medical Sciences (TUMS) has announced scholarships for international students to pursue studies in medical fields. These scholarships are available for all those students who are seeking undergraduate or graduate degree as well as fellowship positions in Iran. Applications are evaluated on the basis of prior knowledge, experience and publication in the desired field of study. Applications are submitted online till March 30, 2013.

Study Subject(s): Undergraduate scholarships are awarded in: Medicine, Dentistry and Pharmacy.
Graduate scholarships are awarded in: Nutrition, Advanced Technologies in Medicine, Traditional Medicine, Rehabilitation, Pharmacy, Nursing and Midwifery, Medicine, Health Management in Information Sciences, Public Health, Dentistry, Allied Health Sciences(one of eleven schools of TUMS).
Course Level: This scholarship is open to all men and women seeking undergraduate or graduate degree as well as fellowship positions.
Scholarship Provider: Tehran University of Medical Sciences (TUMS)
Scholarship can be taken at: Iran

Eligibility: To be eligible to apply for a scholarship, an applicant must meet the following general criteria. They must:
-Be non Iranian citizens
-Be over 18 years old
-Have completed and obtained high school diploma (for undergraduate studies)
-Have completed and obtained a post high school or university diploma (for graduate studies)
-Be able to communicate in English.

Scholarship Open for International Students: International students can apply for this scholarship.

Scholarship Description: In winter 2011 TUMS scholarship fund was created. TUMS is committed to identify and support the best students and researchers in medical fields. The objective of the scholarships is to support outstanding International students so that they can:Be trained to conduct research that is internationally competitive; Develop a capacity for original independent research; Start and complete their education in a medical related field; Be exposed to Iranian research expertise.
Undergraduate Studies Scholarships are awarded to provide financial support to applicants of undergraduate studies in Medicine, Dentistry, and Pharmacy. These scholarships are designed to encourage young students’ fresh out of high school to pursue their studies in the above mentioned three fields. In this context, particularly recent high school graduates are encouraged to apply.
Graduate Studies Scholarships: These are awarded to provide financial support to applicants of graduate studies in one of eleven schools of TUMS. These scholarships are designed to encourage outstanding students, to continue their studies in levels of MSc, PhD, Sub specialty Fellowship, and Specialty. In addition to the requirements in awarding these scholarships, attention will be paid to previous qualifications and experience. Particular weight will be given to prior knowledge, experience, and publication in the desired field of study. The assessment process will be undertaken by a panel experienced in the mentioned field of study.

What does it cover? This Scholarship provides:
-Free furnished accommodations (two – or three- bedroom apartments furnished with TV, Sofa, kitchen with basic appliances, microwave oven, refrigerator, and washing machine)
-Free utilities
-Free Wi-Fi connection at your dormitories
-Unlimited use of Library and computer labs (based on their hours of operations)
-Partial meal plan
-Free first transport from Tehran to international student dormitories
-Free Persian/ Farsi classes.

Selection Criteria: For selection inspite of requirements, attention will also be paid to previous qualifications and experience. Particular weight will be given to prior knowledge, experience, and publication in the desired field of study. The assessment process will be undertaken by a panel experienced in the mentioned field of study.

How to Apply: All applications must be submitted electronically using TUMS online application form.

Scholarship Application Deadline: Applications for 2013-2014 scholarships will be closed on March 30, 2013.

รายละเอียดทุนเพิ่มเติม / More Informationมหาวิทยาลัยเทรันการแพทย์ ประเทศอิหร่าน เสนอทุนปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ด้าน แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แก่นักเรียนต่างชาติ ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานและมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หมดเขตรับสมัคร 30 มีนาคม 2556


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น