สถาบันมาสดาร์ UAE เสนอตำแหน่งป.โท ป.เอก ด้านเลนส์ พร้อมทุนเต็ม (หมดเขต 31 พ.ค. 56)

มีนาคม 5, 2013 by: 0
Visit 3,085 views

สถาบันชื่อดัง !! สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาโนเลนส์และออปโตอิเล็กทรอนิกส์มาสดาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เสนอตำแหน่งปริญญาโทและปริญญาเอก แก่ผู้สนใจด้านเลนส์และเล็คทรอนิคส์ พร้อมให้ทุนเต็มจำนวน พร้อมค่าที่พัก ค่าเดินทาง แล็บท็อป ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตแก่ผู้สมัครจากทุกประเทศ (หมดเขต 31 พฤษภาคม 2556)

Nano-Optics and Optoelectronics Research Laboratory at Masdar Institute of Science and Technology has multiple positions for MSc and PhD students interested in optics and photonics. Full financial support including all tuition fees, medical insurance, housing, travel expenses, laptops and cost of living allowances is provided. These grants are available to students from all countries.

Study Subject(s): The students will pursue research in the following areas of photonics: Silicon photonics and integrated optics; Electronic-photonic integrated circuits; on-chip optical interconnects; Optical sensors; Chalcogenide glass-based infrared light emitting devices; Thin film SiGe solar cells; Chalcogenide glass-based infrared light emitting devices.
Course Level: The position is open to pursue MSc and PhD program.
Scholarship Provider: Masdar Institute of Science and Technology, UAE
Scholarship can be taken at: United Arab Emirates

Eligibility:
-Undergraduate degree in engineering, physics, or related field (for MSc admissions);
-MSc degree in engineering, physics, or related field (for PhD admissions);
-GRE quantitative score of at least 700 is recommended, but not required; see our website for details;
-TOEFL score of at least 91 or academic IELTS score of at least 6.5;
-1-2 page Statement of Objectives;
-Research Proposal (for PhD admissions);
-contact details of at least 3 references;
There is no application fee.
Students are encouraged to apply earlier to allow sufficient time for visa processing.

Scholarship Open for Students of Following Countries: These grants are available to students from all countries.

Scholarship Description: Microsystems Engineering Program at Masdar Institute in Abu Dhabi has multiple open positions at Master’s and Ph.D. level for students interested in pursuing research in the following areas of optics and photonics:
-Silicon photonics and integrated optics;
-Electronic-photonic integrated circuits and on-chip optical interconnects;
-III-V photonics;
-Optical sensors;
-Chalcogenide glass-based infrared light emitting devices; and/or,
-Thin film SiGe solar cells.
Graduate students can work on design, fabrication and/or characterization, according to their preferences.

Masdar Institute is a research-driven, graduate institution, developed in cooperation with the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the US. The Institute is located in Abu Dhabi in Masdar City, a carbon neutral and zero waste sustainable city, powered solely by alternative energy. Masters and PhD students take classes and pursue research in their selected fields, and theses are submitted at the end of the program. While students and faculty represent over 30 different nationalities, all instruction is conducted in English.

Duration of award(s): These scholarships for international students are offered for 2 years for M.Sc students and 4 years for PhD students.

What does it cover? All students will have the following benefits:
-Scholarships/research assistantships, providing full financial support, including all tuition fees, medical insurance, housing, travel expenses, laptops and cost of living allowances;
-Access to clean room and an electron microscopy lab;
-Opportunity to work in laboratories with state-of-the art equipment.

Notification: Applicants will be notified within approximately a month after application is submitted.

How to Apply: Applications to Microsystems Program must be submitted online.

Scholarship Application Deadline: May 31, 2013. Early applications are encouraged to allow sufficient time for visa processing.

รายละเอียดทุนเพิ่มเติม / Further Scholarship Information and Application:

NOOR Lab website
Masdar Institute website


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น