Archive for ถามตอบกับ กูรู สมเกียรติ

ทุน HSK ทัศนศึกษา ณ เมืองปักกิ่ง (หมดเขต 10/6/2011)

POSTED BY   /  26 พฤษภาคม, 2011  
Visit 2,757 views

ทุน HSK ทัศนศึกษา ณ เมืองปักกิ่ง 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2554 สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (HANBAN) จัดสรรทุนทัศนศึกษาแก่บุคคลทั่วไป จำนวน 7 ทุน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู้สมัครต้องเคยสมัครสอบHSK หรือ มีความรู้ภาษาจีน อายุ14-22 ปี 2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเครื่องบินในการเดินทางระหว่างประเทศและค่าประกันอื่นๆ 3. HANBAN รับผิดชอบเฉพาะค่าที่พักและค่าอาหาร ค่าร่วมกิจกรรมรวมถึงค่าทัศนศึกษา กิจกรรม 1. เรียนรู้ภาษาและศิลปะวัฒนธรรมจีน 2. ทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 3. เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดน 4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชาวจีน..
read more

โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม(เยอรมัน)รับสมัครนร.นศ.(หมดเขต30/6/2011)

POSTED BY   /  23 พฤษภาคม, 2011  
Visit 3,032 views

โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม(เยอรมัน)รับสมัครนร.นศ.หมดเขต30มิ.ย.54 ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาที่มีความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ส่งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวด จากหัวข้อที่กำหนด ได้แก่   (1) โครงงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือป้องกัน หรือบรรเทา ภัยพิบัติ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย   (2) โครงงานพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเลือกทำโครงการในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เพื่อคัดเลือกเป็น “ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2554″ เดินทางไปยังประเทศเยอรมัน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและ download ใบสมัครได้ที่ http://www.bayer.co.th/webphp/download/BYEE_App2011.pdf..
read more

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐ

POSTED BY   /  14 พฤศจิกายน, 2010  
Visit 5,167 views

คณะครู จำนวน 6 คน และนักเรียนไทย จำนวน 30 คน จะเดินทางไปดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2554 ..
read more

ทุนFull Scholarship 10 ทุน

POSTED BY   /  10 พฤศจิกายน, 2010  
Visit 9,133 views

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา Full Scholarship จำนวน 10ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1-30 ธันวาคม 2553 ..
read more

รับสมัครเยาวชนร่วมโครงการOkeanที่รัสเซีย

POSTED BY   /  2 มิถุนายน, 2010  
Visit 1,916 views

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย-รัสเซีย ประจำปี 2553..
read more

เปิดรับทุนแลกเปลี่ยน1ปีAFSรุ่นที่ 50

POSTED BY   /  14 พฤษภาคม, 2010  
Visit 3,808 views

เอเอฟเอสประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 50 พ.ศ.2554-2555 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2553..
read more

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 2553

POSTED BY   /  23 เมษายน, 2010  
Visit 4,894 views

ทุนท่องเที่ยว : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-30 ปี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2552 ..
read more

ทุนฟรีระดับมัธยมศึกษาสิงคโปร์

POSTED BY   /  23 มีนาคม, 2010  
Visit 4,389 views

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์..
read more

ศธ.เดินหน้าโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

POSTED BY   /  6 มกราคม, 2010  
Visit 1,969 views

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ ก็ออกมาเปิดเผยชัดเจนว่า ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการต่อไป แต่จะมีการเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่ เป็น โครงการทุนการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากชื่อเก่าไม่สะท้อนการกระจายตัวของโรงเรียนมัธยมศึกษา และทำให้ทุนที่จะจัดให้ กระจายอย่างไม่เป็นธรรม เพราะหากให้ 1 อำเภอ 1 ทุน อำเภอที่มีโรงเรียนจำนวนมากก็จะเสียเปรียบ...
read more

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น