Archive for ถามตอบกับ กูรู สมเกียรติ

เรือเยาวชนเอเชียให้ 29 ทุนถึง 30 เม.ย.นี้

POSTED BY   /  12 เมษายน, 2012  
Visit 6,014 views

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 จำนวน 29 ทุน..
read more

Q & A : International Student Athletic Scholarship

POSTED BY   /  28 มีนาคม, 2012  
Visit 3,469 views

apply-for-scholarships-forms-299x300 ถามตอบเรื่อง : ทุนสำหรับนักเรียน-นักกีฬา ในต่างประเทศ..
read more

2012 Wells Mountain Foundation Scholarship for Developing Countries Students [Deadline: April 1, 2012]

POSTED BY   /  23 มีนาคม, 2012  
Visit 3,347 views

50556_203895927096_1919954_n Post secondary Education Scholarship for Individuals from Developing Nations or Extreme Poverty to study at College, University, Polytechnic or Trade School , 2012..
read more

2012 ASEAN Scholarships for Applicants from Thailand, Singapore [Deadline:30 April 2012]

POSTED BY   /  23 มีนาคม, 2012  
Visit 6,387 views

moe2 ทุนอาเซียนโดยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์สำหรับนักเรียนไทย เพื่อไปศึกษายังโรงเรียนในสิงคโปร์ในระดับ Secondary 3 level (มัธยมศึกษาตอนปลาย)..
read more

Conestoga College Inter-Student Scholarship for Post-Secondary Education, 2012 Canada [August 13, 2012]

POSTED BY   /  12 มีนาคม, 2012  
Visit 3,755 views

Conestoga_College_logo ทุนระดับประกาศณียบัตรและปริญญาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ณ Conestoga College ประเทศแคนาดา ประจำปี 2012..
read more

ทุนกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ระดับมัธยม (หมดเขต 9/3/2012)

POSTED BY   /  28 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 4,132 views

ทุนมัธยมฯมาเลเซีย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2555 จำนวน 60 ทุน   กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2555 จำนวน 60 ทุน เพื่อเข้าศึกษาในประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 6 ปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 คุณสมบัติผู้สมัคร มีสัญชาติไทยและศึกษาอยู่ในประเทศไทย ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการศึกษาดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสามารถในการเขียนภาษาอาหรับและทักษะทางด้านอัลกุรอาน มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กีฬา สังคม ชมรมต่าง ๆ..
read more

โรงเรียนการบินญี่ปุ่นให้ทุน รับสมัครนร.ม.ต้น (หมดเขต 29/2/2012)

POSTED BY   /  19 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 3,338 views

โรงเรียนการบินญี่ปุ่น (Japan Aviation Academy) ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อจัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครก่อนวันที่ 29 ก.พ. 55 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.jaabkk.com กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่จำเป็นมายัง สำนักงานประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่น (บริษัท เอเชี่ยน ครอสเวย์ จำกัด) ชั้น 14 อาคาร GMM Grammy Place 50ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา..
read more

โครงการทุนเยาวชนอาเซียนจีนระดับม.ปลาย (หมดเขต 15/2/2012)

POSTED BY   /  13 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 2,363 views

ทุนอาเซียนจีน สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไปร่วมประชุมปฏิบัติการและเรียนรู้วัฒนธรรม โครงการทุนเยาวชนอาเซียนจีน โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไปร่วมประชุมปฏิบัติการและเรียนรู้วัฒนธรรม การเขียนอักษรจีนแบบดั้งเดิม การเรียนอักขระจีน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 ที่รัฐยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 คุณสมบัติทั่วไป อายุระหว่าง 16-18 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีความรู้เรื่องอาเซียน และความสัมพันธ์อาเซียนจีนเป็นอย่างดี มีทักษะความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีไหวพริบปฏิภาณดี มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ   เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัครจำนวน 1 ชุด รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน..
read more

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ต่อต่างประเทศ (หมดเขต 14/2/2012)

POSTED BY   /  7 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 7,642 views

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 โดยประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายวิชาชีพ ปีการศึกษา 2554 ที่เรียนดี แต่มีรายได้น้อย เข้าสมัครคัดเลือกเพื่อร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น โดยในปีนี้ได้รับสมัคร จำนวน 1,392 ทุน แบ่งเป็น 1. ผู้รับทุนรัฐบาล จำนวน 928..
read more

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น