Want to study in Malaysia.

January 15, 2011 by: 23
Visit 39,946 views

I would like to study in Malaysia.

It bit me.

Nat Nicha.

 

Hi, I Nicha Nat.

Sorry for late reply.

          เรื่องเรียนที่มาเลเซีย คงแนะนำได้ในภาพรวมครับ เพราะแม้จะได้ไปชมสถาบันการศึกษาของเขามาหลายแห่ง แต่เผอิญแต่ละทริปมีเวลาไม่นานนัก การจะชี้ชัดว่าที่ไหนน่าเรียนจริง ๆ คงไม่ง่าย แต่เราก็ได้ข้อมูลพื้นฐาน และได้เห็นสภาพแวดล้อม ได้รู้เรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้พอประเมินได้ครับว่า มีความแตกต่างจากที่อื่น ๆ ตรงไหน เอาเป็๋นข้อ ๆ เลยนะ

Advantages.

1.อยู่ติดกับภาคใต้ของไทย ไปมาสะดวกมาก นั่งรถเข้าออกไม่ยุ่งยาก คิดถึงบ้านก็กลับง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่า ในส่วนผู้ปกครองเสียภาษีประกันภัยให้เขาบ้างก็ฉลุย นำรถไปมาหาสู่ลูก ๆ ได้เลย ยิ่งหากเรียนในสถาบันที่อยู่ใกล้ ๆ กับพรมแดนบ้านเราก็ยิ่งเซฟเวลาในการเดินทางยิ่งขึ้น

2.ค่าใช้จ่ายเรื่องเรียนแพงกว่าโปรแกรมอินเตอร์บ้านเรา โดยเฉลี่ยนะ แต่บางแห่งบ้านเราแพงกว่าก็มี เรียกว่าโปรแกรมอินเตอร์บ้านเรากับมาเลย์สูสีกันพอสมควร แต่หากเทียบกับสิงคโปร์ ที่ชื่อในระดับอินเตอร์ดังกว่า ต้องบอกว่าเรียนในมาเลเซียถูกกว่าพอสมควร ตั้งแต่ 20-40% Estimates would be compared to Australia, Europe, America, I think.

3.To use English in daily life.

Disadvantages.

1.Academic strengths.

2.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อาจไม่เนี้ยบเหมือนเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เพราะสำเนียงอาจไม่เพราะเท่าไหร่นัก เด็กไทยจึงควรยึดมั่นในการออกเสียงที่ถูกต้องไว้ เพราะคนไทยพูดอังกฤษในสไตล์ตะวันตกได้ดีกว่า มาเลย์ หรือ สิงคโปร์ แต่หากคิดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่แพง และใกล้บ้าน ได้ใช้ภาษาอย่างจริงจังก็โอเค

           รัฐบาล มาเลเซีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมาเลเซีย กับประเทศเพื่อนสมาชิก เป็นประจำทุกปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1.ทุน Malaysian Technical Cooperation Programme

          The Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) Occurred in the year. 1980 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของบุคลากรทางด้านเศรษฐศาสตร์และ สังคม โดยโปรแกรมนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านความร่วมมือชั้นสูงของประเทศมาเลเซีย โปรแกรมดังกล่าวมีทั้งการอบรมระยะสั้นและระยะยาว

           ทุน MTCP เป็นทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถกับสถาบันในประเทศมาเลเซีย ทุนนี้เป็นความร่วมมือระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยทางมาเลเซีย หวังว่า ผู้ได้รับทุนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาประเทศของตนเองได้ดี หลังจากจบการศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย แล้ว

           ระยะเวลาการให้ทุน

           ระดับปริญญาโท  12-24 Month

           ระดับปริญญาเอก  36 Month

           คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครขอรับทุน

           – Applicants age. 45 Years.

           – Applicants must have a partnership with the Malaysian public I t.

           – Academic performance in undergraduate and graduate.

           – คะแนน สอบ หรือ TOEFL IELTS

           ผู้สมัครอาจจะถูกสอบสัมภาษณ์จากรัฐมนตรีศึกษาธิการ หรือว่าคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย

           – Applicants must have a healthy body and mind.

            สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ

           – International flights to the capital of Malaysia.

           – Free tuition.

           – The monthly cost. 12,000 Ringgit per month.

           – ค่า ตำรา เรียน และ เดินทาง ภายใน ประเทศ

           – Training provided by agencies and universities.

           ไม่มีการอนุญาตให้นำเอาครอบครัว คู่สมรส และบุตร เดินทางไปด้วย

          2.Malaysian International Scholarship (MIS)

          คณะกรรมการทุนการศึกษานานาชาติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของมาเลเซีย ภายใต้การสนับสนุนของการโครงการความร่วมมือแห่งมาเลเซีย (Malaysian Technical Cooperation Programme – MTCP) In the Ministry of Education.

           ทุน ดังกล่าวจะมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ และตรงตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ในระดับปริญญาตรี ทั้งในส่วนของเอกชนและรัฐบาล โดยทุนการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลมาเลเซีย ที่ต้องการจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียกับเพื่อนบ้าน ในความร่วมมือรัฐต่อรัฐ

           หลักสูตรที่เปิดรับ

           – Business and finance.

           – Science and engineering.

           – Agricultural science.

           – Sociology and linguistics.

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

            – End of compulsory education. 12 Year (School year. 6) With good grades and learning.

           – The people who work and volunteer work in social activities continued.

           -  เข้าขอรับทุนตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

           -  มีสุขภาพที่ดี มีใบรับรองแพทย์

           -  อายุไม่เกิน 21 Year

           สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ

           – International flights to the capital of Malaysia.

           – Free tuition.

           – Monthly costs.

           – ค่า ตำรา เรียน และ เดินทาง ภายใน ประเทศ

           – Training provided by agencies and universities.

          – Not allowed to bring spouses and children traveling with family.

          3.Malaysian International Scholarship for Postgraduate Studies

          คณะกรรมการทุนการศึกษานานาชาติมาเลเซีย  (Malaysian International Scholarship) Scholarships to foreign students. 12-24 Month and a doctorate. 36 Month

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

           -   อายุ 45 Years.

           -  วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.0  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท และเกรดที่ดีในระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาเอก

           -  ผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS

           -  ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ที่แข็งแรง

           อาจ จะมีบางกรณีที่ผู้สมัคร อาจจะถูกเรียกสอบสัมภาษณ์ หรือว่าทำบททดสอบภาษาอังกฤษภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย เพิ่มเติม

           สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ

           – International flights to the capital of Malaysia.

           – Free tuition.

           -  ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 1,200.00 Ringgit per month.

           - Annual tuition fees.

           – The thesis.

           – Not allowed to bring spouses and children traveling with family.

           เงื่อนไขของผู้ได้รับทุน

           – The scholarship program can not change course.

           – Who must abide by the terms and rules of the university.

           – Scholarship recipients must maintain documentation to complete.

           – If any one of the recipients will have to stop learning.

           - Scholarship recipients will not be allowed to work in Malaysia.

           6.หลังจากจบการศึกษาแล้ว ทางการมาเลเซีย หวังว่า ผู้รับทุนจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดทันที

           เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

           – Copies of educational records.

           – Copy of passport applicants.

           – Programs to fund.

           – We have a book of travel. 2 Blade

           – Medical certificate.

           – Research programs. (For graduate students.)

           ช่วงเวลาวันรับสมัคร

           เดือนMarch

(Information from magazines of today.)


About Auther : Google honors the gold candle.  (855 Posts)


Share this Story
Categories
Tags

  23 Comments on "Want to study in Malaysia."

 1. Anonymous says:

  In Malaysia, the cost per month. 12000 Ringgit is not possible. 120000 Bath too.

 2. Anonymous says:

  More students graduate and doctoral students have no problem with the English.

 3. I want to know. says:

  The age. 45 Years.…I do not have to wait to age. 45 I was not.

 4. I intend to give any of my students.

 5. I intend to give any money because I was a student at home.

 6. Afghans van. says:

  I I I I I I I I I will not venture out to already tight.
  Help me here.(Afghans van.)

 7. Sukanya Black Onyx. says:

  I want to have a future.

 8. with says:

  I am very interested to study in Malaysia.

 9. AOM P. Nertpring says:

  The capital of China, because some of the school year. 4 D. China next year, they graduated and then I want to study in the Chinese capital.
  Or to Korea. 2012 Especially in Korea. :D

 10. bento says:

  People age. 45 Years to really like it.

 11. Information for the County School Penang.

 12. arseeyah says:

  Want to learn Malay.

 13. ์ Nureeda Binsa-aeteh says:

  I will finish sixth grade GPA. 4.00 And Grade 6. 3.22 To a capital M and a Bachelor in Malaysia or Singapore.
  What do I need it.

 14. alan smith says:

  Want to study in Malaysia.

 15. alan smith says:

  Do not be a doctor.
  Society.

 16. Sirithorn. says:

  I want to ask me.
  I wanted to study in Malaysia, but the same age. 13 Does not reach. 14 up
  I want to know the details with you.

  I. If to the outside.

  Sirithorn.

 17. Hassanbasree Yunu says:

  I think it all go.

 18. Hassanbasree Yunu says:

  I want to do.

 19. Conducted. says:

  It is the capital of Malaysia here.
  Thanks in advance.

 20. I.. I want to note that Malaysia would like to study as much of my GPA.
  I need a college degree get me.

 21. ดิฉันเป็นข้าราชการ อายุ 55 To obtain a scholarship to study in Malay.
  กรุณาแจ้งข้อมูลให้ทราบด้วย ทาง e – mail.. wongchan50@gmail.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

Search for.