สนใจอยากไปเรียนที่มาเลเซีย

มกราคม 15, 2011 by: 23
Visit 40,377 views

พอดีสนใจอยากไปเรียนต่อที่มาเลเซีย แล้วได้อ่านบทความของพี่ อยากรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ว่าพอมีข้อมูลแนะนำไหม คะว่าจะเรียนที่ไหนดี ค่าใช้จ่าย การดำรงชีวิต และอื่นๆ

 รบกวนหน่อยค่ะ

ณัฐณิชา

 

สวัสดีครับน้องณัฐณิชา

ต้องขออภัยที่ตอบช้าไปหน่อย วันนี้ได้นำข้อมูลทุนรัฐบาลมาเลเซียมาฝากด้วย เขาจะเปิดรับประมาณเดือนมีนาคมครับ เผื่อจะมีประโยชน์

          เรื่องเรียนที่มาเลเซีย คงแนะนำได้ในภาพรวมครับ เพราะแม้จะได้ไปชมสถาบันการศึกษาของเขามาหลายแห่ง แต่เผอิญแต่ละทริปมีเวลาไม่นานนัก การจะชี้ชัดว่าที่ไหนน่าเรียนจริง ๆ คงไม่ง่าย แต่เราก็ได้ข้อมูลพื้นฐาน และได้เห็นสภาพแวดล้อม ได้รู้เรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้พอประเมินได้ครับว่า มีความแตกต่างจากที่อื่น ๆ ตรงไหน เอาเป็๋นข้อ ๆ เลยนะ

ข้อดี

1.อยู่ติดกับภาคใต้ของไทย ไปมาสะดวกมาก นั่งรถเข้าออกไม่ยุ่งยาก คิดถึงบ้านก็กลับง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่า ในส่วนผู้ปกครองเสียภาษีประกันภัยให้เขาบ้างก็ฉลุย นำรถไปมาหาสู่ลูก ๆ ได้เลย ยิ่งหากเรียนในสถาบันที่อยู่ใกล้ ๆ กับพรมแดนบ้านเราก็ยิ่งเซฟเวลาในการเดินทางยิ่งขึ้น

2.ค่าใช้จ่ายเรื่องเรียนแพงกว่าโปรแกรมอินเตอร์บ้านเรา โดยเฉลี่ยนะ แต่บางแห่งบ้านเราแพงกว่าก็มี เรียกว่าโปรแกรมอินเตอร์บ้านเรากับมาเลย์สูสีกันพอสมควร แต่หากเทียบกับสิงคโปร์ ที่ชื่อในระดับอินเตอร์ดังกว่า ต้องบอกว่าเรียนในมาเลเซียถูกกว่าพอสมควร ตั้งแต่ 20-40% โดยประมาณ คงไม่ต้องเทียบกับไปออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกาหรอกนะ เพราะต่างกันเยอะ

3.ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทำให้เราพัฒนาทักษะการพูด และสร้างความมั่นใจได้

ข้อเสีย

1.ความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ และความทันสมัยโดยรวมแล้ว ก็ไม่ได้เหนือกว่ามหาวิทยาลัยในบ้านเราเท่าไหร่ บางแห่งม.ในไทยที่มีหลักสูตรอินเตอร์ดูดีกว่าด้วยซ้ำไป

2.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อาจไม่เนี้ยบเหมือนเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เพราะสำเนียงอาจไม่เพราะเท่าไหร่นัก เด็กไทยจึงควรยึดมั่นในการออกเสียงที่ถูกต้องไว้ เพราะคนไทยพูดอังกฤษในสไตล์ตะวันตกได้ดีกว่า มาเลย์ หรือ สิงคโปร์ แต่หากคิดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่แพง และใกล้บ้าน ได้ใช้ภาษาอย่างจริงจังก็โอเค

           รัฐบาล มาเลเซีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมาเลเซีย กับประเทศเพื่อนสมาชิก เป็นประจำทุกปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1.ทุน Malaysian Technical Cooperation Programme

          The Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) เกิดขึ้นในปี 1980 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของบุคลากรทางด้านเศรษฐศาสตร์และ สังคม โดยโปรแกรมนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านความร่วมมือชั้นสูงของประเทศมาเลเซีย โปรแกรมดังกล่าวมีทั้งการอบรมระยะสั้นและระยะยาว

           ทุน MTCP เป็นทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถกับสถาบันในประเทศมาเลเซีย ทุนนี้เป็นความร่วมมือระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยทางมาเลเซีย หวังว่า ผู้ได้รับทุนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาประเทศของตนเองได้ดี หลังจากจบการศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย แล้ว

           ระยะเวลาการให้ทุน

           ระดับปริญญาโท  12-24 เดือน

           ระดับปริญญาเอก  36 เดือน

           คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครขอรับทุน

           – ผู้สมัครอายุ 45 ปีขึ้นไป

           – ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือกับทางประเIทศมาเลเซีย

           – ผลการเรียนดีในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

           – คะแนนสอบ TOEFL หรือ   IELTS

           ผู้สมัครอาจจะถูกสอบสัมภาษณ์จากรัฐมนตรีศึกษาธิการ หรือว่าคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย

           – ผู้สมัครจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

            สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ

           – ตั๋วเครื่องบินไประหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย

           – ฟรีค่าเล่าเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ

           – ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประมาณ 12,000 ริงกิตต่อเดือน

           – ค่าตำราเรียนและเดินทางภายในประเทศ

           – การฝึกงานตามหน่วยงานที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้

           ไม่มีการอนุญาตให้นำเอาครอบครัว คู่สมรส และบุตร เดินทางไปด้วย

          2.Malaysian International Scholarship (MIS)

          คณะกรรมการทุนการศึกษานานาชาติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของมาเลเซีย ภายใต้การสนับสนุนของการโครงการความร่วมมือแห่งมาเลเซีย (Malaysian Technical Cooperation Programme – MTCP) ในการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

           ทุน ดังกล่าวจะมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ และตรงตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ในระดับปริญญาตรี ทั้งในส่วนของเอกชนและรัฐบาล โดยทุนการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลมาเลเซีย ที่ต้องการจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียกับเพื่อนบ้าน ในความร่วมมือรัฐต่อรัฐ

           หลักสูตรที่เปิดรับ

           – บริหารธุรกิจ และการเงิน

           – วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

           – วิทยาศาสตร์เกษตรกรรม

           – สังคมวิทยา และภาษาศาสตร์

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

            – จบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ด้วยเกรดการเรียนที่ดี

           – เป็นผู้ที่ผ่านงานด้านกิจกรรมและอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

           -  เข้าขอรับทุนตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

           -  มีสุขภาพที่ดี มีใบรับรองแพทย์

           -  อายุไม่เกิน 21 ปี

           สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ

           – ตั๋วเครื่องบินไประหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย

           – ฟรีค่าเล่าเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ

           – ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

           – ค่าตำราเรียนและเดินทางภายในประเทศ

           – การฝึกงานตามหน่วยงานที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้

          – ไม่มีการอนุญาตให้นำเอาครอบครัว คู่สมรส และบุตร เดินทางไปด้วย

          3.Malaysian International Scholarship for Postgraduate Studies

          คณะกรรมการทุนการศึกษานานาชาติมาเลเซีย  (Malaysian International Scholarship) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศกับมาเลเซีย เพื่อที่จะได้มีโอกาสศึกษาในประเทศมาเลเซีย ทุนดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยทุนการศึกษาที่ให้ระดับปริญญาโท จะให้ระยะเวลา 12-24 เดือน และปริญญาเอก 36 เดือน 

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

           -   อายุ 45 ปีขึ้นไป

           -  วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.0  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท และเกรดที่ดีในระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาเอก

           -  ผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS

           -  ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ที่แข็งแรง

           อาจ จะมีบางกรณีที่ผู้สมัคร อาจจะถูกเรียกสอบสัมภาษณ์ หรือว่าทำบททดสอบภาษาอังกฤษภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย เพิ่มเติม

           สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ

           – ตั๋วเครื่องบินไประหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย

           – ฟรีค่าเล่าเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ

           -  ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 1,200.00 ริงกิต ต่อเดือน

           - ค่าเล่าเรียนประจำปี และค่าเดินทางภายในประเทศ

           – การวิทยานิพนธ์

           – ไม่มีการอนุญาตให้นำเอาครอบครัว คู่สมรส และบุตร เดินทางไปด้วย

           เงื่อนไขของผู้ได้รับทุน

           – ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมการเรียนได้ ยกเว้นจะมีจดหมายยืนยัน อนุญาตจากมหาวิทยาลัยที่มอบทุน และกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย

           – ผู้ได้รับจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎของทางมหาวิทยาลัย หากผู้รับทุนกระทำความผิดใดๆ จะได้โทษทันที และจะถูกตัดเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนในช่วงที่ลงโทษด้วย

           – ผู้รับทุนจะต้องเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย

           – หากช่วงหนึ่งช่วงใดผู้รับทุนจะต้องหยุดการเรียน จะต้องได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งหากว่ามี          การเดินทางออกนอกประเทศมาเลเซีย ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในส่วนของทุนการศึกษา

           - ผู้รับทุนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในมาเลเซีย

           6.หลังจากจบการศึกษาแล้ว ทางการมาเลเซีย หวังว่า ผู้รับทุนจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดทันที

           เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

           – สำเนาระเบียนทางการศึกษา รวมไปถึงจดหมายอ้างอิงจากสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด

           – สำเนาพาสปอร์ตของผู้สมัคร

           – หลักสูตรที่ต้องการขอรับทุน

           – ภาพถ่ายขนาดติดสมุดเดินทาง จำนวน 2 ใบ

           – ใบรับรองแพทย์

           – แผนงานการวิจัย (สำหรับระดับปริญญาโท)

           ช่วงเวลาวันรับสมัคร

           เดือนมีนาคม

(ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้)


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story

  23 Comments on "สนใจอยากไปเรียนที่มาเลเซีย"

 1. Anonymous พูดว่า:

  ค่าใช้จ่ายในมาเลเซียให้เดือนละ 12000 ริงกิตเป็นไปไม่ได้ เพราะมันเ่ท่ากับเดือนละ 120000 บาท มากเกินไป

 2. Anonymous พูดว่า:

  มากกว่านั้นเรียนปริญญาโทและเอกไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเรียนด้วยภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเรียนปริญญาตรีใช้ภาษามลายูนะจ้ะ

 3. หนูอยากรุ้ พูดว่า:

  คุณสมบัติ อายุ 45 ปีขึ้นไป…หรอคะ ทำไมต้องรอถึงอายุ 45 ปีเลยหรอ

 4. Sophia Durapupi พูดว่า:

  ฉันตั้งใจจะเรียนให้ใด้และอยากเป็นนักเรียนทุน

 5. Sophia Durapupi พูดว่า:

  ฉันตั้งใจจะเรียนให้ใด้และอยากเป็นนักเรียนทุนเพราะรายได้ที่บ้านน้อย

 6. อัฟฟาน พูดว่า:

  ผมขอถามพี่พี่หน่อยน่ะคับว่าแต่ถ้าสอบติดแล้วทุนจะส่งยังไงคับ
  ช่วยหน่อยน่ะคับ(อัฟฟาน)

 7. สุกัญญา กาฬนิล พูดว่า:

  เพราะอยากมีอนาคต

 8. mee พูดว่า:

  ผมสนใจจะไปเรียนมาเลเซียมาก แต่ไม่มีโอกาสทางทุน

 9. Aom P. Nertpring พูดว่า:

  มีทุนของประเทศ จีน บ้างมั้ยค่ะ เพราะตอนนี้เรียนอยู่ปี 4 เอกจีน ปีหน้าก็เรียนจบแล้วเลยอยากหาทุนเรียนต่อที่จีน
  หรือไม่ก็ที่เกาหลีค่ะ เพราะตอนนี้กำลังสนใจภาษาเกาหลีค่ะ จะเป็นทุนปริญญาโท หรือ ทุนเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็ดีค่ะ จะมีมาบ้างมั้ยค่ะ ช่วงปี 2012 โดยเฉพาะของเกาหลี อยากรู้มากค่ะ เพราะจีนเคยไปมาแล้ว เลยอยากศึกษาวัฒนธรรมที่อื่นบ้าง ขอบคุณค่ะ :D

 10. bento พูดว่า:

  รับคนอายุ 45 ปี ขึ้นไปจริงๆหรอคะ

 11. ข้อมูลโรงเรียนหานเจียง ปีนัง

 12. arseeyah พูดว่า:

  อยากเรียนที่มาเลย์ แต่ไม่รู้วันที่สมัครขอทุน

 13. ์Nureeda Binsa-aeteh พูดว่า:

  ลูกจะจบ ป.6 เกรดเฉลี่ย 4.00 และ ม.6 เกรดเฉลี่ย 3.22 ต้องการสอบทุนเข้า ม.1 และ ป.ตรีในมาเลเซีย หรือ สิงโปร์
  ต้องทำไงบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

 14. alan smith พูดว่า:

  สนใจอยากไปเรียนที่มาเลเซีย

 15. alan smith พูดว่า:

  อย่าเป็นแพทย์
  ช่วยเหลือสังคม

 16. ศิริธร พูดว่า:

  รบกวนอยากสอบถามค่ะ
  พอดีว่าอยากไปเรียนที่มาเลเซียเหมือนกัน แต่ว่าติดที่ อายุ 13 ปียังไม่ถึง 14 up
  แล้วก็อยากทราบรายละเอียดต่างๆด้วยค่ะ รบกวนด่้วยนะค่ะ

  ปล.ถ้าไปเรียนต่อนอก กลับมาแล้วจะต้องเรียนซ้ำชั้นไหมค่ะ

  ศิริธร

 17. Hassanbasree Yunu พูดว่า:

  ผมคิดว่าทุกอย่างใช้ได้เลย

 18. Hassanbasree Yunu พูดว่า:

  ผมอยากไปมากเลย

 19. รัชนีวรรณ พูดว่า:

  พอดีจะไปอยู่มาเลเซียที่เมืองหลวงค่ะ อยากรบกวนถามเรื่องการเรียนของเด็ก ๆ ตอนนี้เรียนอยู่ ป.5 และ ป.1 ตอนเตรียมเอกสารอะไรบ้าง แล้วต้องไปเริ่มต้นใหม่ด้วยรึป่าวค่ะ
  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 20. Kameelah Daman พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ. หนูอยากทราบว่าการไปเรียนต่อมาเลเซียต้องการเกรดเฉลี่ยเท่าไหรค่ะ
  แล้วแต่ละมหาลัยต้องการเกรดเฉลี่ยต่างกันไหมค่ะ อย่างเช่นมหาลัย kualalumpur การสอบเข้าหรือรับทุนยากไหมค่ะ

 21. Wongchan Vannasri พูดว่า:

  ดิฉันเป็นข้าราชการ อายุ 55 ปี ต้องการขอรับทุนเรียนภาษามลายู ที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อนำ Bahasa Melayu มาใช้ในการสื่อสารกับประชาชนมาเลเซีย ที่ไม่เข้าใจภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
  กรุณาแจ้งข้อมูลให้ทราบด้วย ทาง e – mail.. wongchan50@gmail.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น