ทุนเครือซิเมนต์ไทยฝึกวิทยาศาสตร์

มกราคม 13, 2010 by: 0
Visit 40,833 views

070709033219_SC-019-0240เครือซิเมนต์ไทย (SCG) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือกซิเมนต์ไทย (SCG Sci-Camp) เปิดรับสมัครเยาวชน ที่กำลังจะขึ้นชั้น ม.3 ทั่วประเทศ ร่วมเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกตำรา ค้นหาความรู้ทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จุดประกายเด็กไทยพัฒนาสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ


เครือซิเมนต์ไทย (SCG) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือกซิเมนต์ไทย (SCG Sci-Camp) เปิดรับสมัครเยาวชน ที่กำลังจะขึ้นชั้น ม.3 ทั่วประเทศ ร่วมเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกตำรา ค้นหาความรู้ทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จุดประกายเด็กไทยพัฒนาสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ

นางมัทนา เหลืองนาคทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า SCG ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนช้างเผือกซิเมนต์ไทย” หรือ SCG Sci – Camp” เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทาง ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม ฝึกใช้เครื่องมือและทดลองจริง ไม่เน้นการเรียนในห้อง แต่จะทำให้เยาวชน ได้มองเห็นสิ่งง่ายๆ ที่อยู่รอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งจะทำให้เห็นโลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กว้างใหญ่กว่าในตำราเรียน และจุดประกายให้เกิดความ สนใจเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นและต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

SCG Sci – Camp เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับชั้นม. 3 ในปีการศึกษา 2550 จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน มีระดับคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยเขียนเรียงความเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิตที่พอเพียง พร้อมส่งหลักฐานไปที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2550

“นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการหลายรุ่นที่ผ่านมา มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมายมีโอกาส เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลก ซึ่งในปีนี้ก็เชื่อว่าจะมีนักเรียนที่มีความสามารถร่วมโครงการนี้หลายคน และ SCG ก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ สำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ 0-2586-3777 หรือ www.siamcement.com” นางมัทนา กล่าว

SCG Sci-Camp ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนช้างเผือกซิเมนต์ไทย เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2530 มีเป้าหมายที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจการศึกษาด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีให้กว้างขวางมาก ยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เป็นทั้งคนเก่งและดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


About Auther : bowing  (420 Posts)


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น