ม.เอดินเบอระ ให้ทุนโท-เอก ด้าน ประวัติศาสตร์คริสเตียนและเทววิทยา (หมดเขต 1 มีนาคม 56)

มกราคม 16, 2013 by: 0
Visit 1,869 views

มหาวิทยาลัยเอดินเบอระแห่งสก็อตแลนด์เสนอทุนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านประวัติศาสตร์คริสเตียน เทววิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง หมดเขตรับสมัคร 1 มีนาคม 2556

University of Edinburgh offers The Rev Dr Norma P Robertson scholarship for pursuing postgraduate degree level in UK . International students can apply for this scholarship. The scholarship will be awarded to student(s) accepted onto full-time or part-time postgraduate programmes in christian history, bible and theology related subjects, taught in the School of Divinity. Eligible applicants should complete an online scholarship application form and submit before 1st March 2013.

Study Subject(s): Scholarships are for full-time or part-time postgraduate programmes in Christian History, Bible and Theology related subjects, taught in the School of Divinity.
Course Level: This scholarship is available for pursuing postgraduate(PhD, MPhil, MTh, MSc) degree level.
Scholarship Provider: University of Edinburgh
Scholarship can be taken at: UK

Eligibility: -The Scholarship will be awarded to student(s) accepted onto Full-time or Part-Time postgraduate programmes in Christian History, Bible and Theology related subjects, taught in The School of Divinity, who have an excellent academic record.
-In addition the selection panel will also take into account the financial circumstances of applicants to ensure that as far as possible a student’s financial situation does not impede an education at the University of Edinburgh.
-There are no geographical restrictions for students receiving the award.

Scholarship Open for International Students: International students can apply for this scholarship.

Scholarship Description: The Rev Dr Norma P Robertson Scholarship is offered annually to students undertaking

programmes of study at postgraduate level (PhD, MPhil, MTh, MSc) in Christian History, Bible and Theology. There are no geographical restrictions for students receiving the award.The number of awards vary and the applications are to be submitted online before 1 March 2013.

Number of award(s): One or more scholarships are offered.

Notification: Applicants will be notified of the outcome of their application as soon as possible after the deadline.

How to Apply: The mode of applying is online.

Scholarship Application Deadline: Eligible applicants should complete an online scholarship application before the application deadline of 1st March 2013.

รายละเอียดทุนเพิ่มเติม / More Informationมหาวิทยาลัยเอดินเบอระแห่งสก็อตแลนด์เสนอทุนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านประวัติศาสตร์คริสเตียน เทววิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง หมดเขตรับสมัคร 1 มีนาคม 2556


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story