International Essay Contest for Young People

เมษายน 20, 2012 by: 0
Visit 2,873 views

The Goi Peace Foundation และองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO)จัดการประกวดเรียงความระดับเยาวชน“2012 International Essay Contest for Young People” ในหัวข้อ“Creating the Future We Want”

          รายละเอียดของการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555

2.ประเภทการประกวดมี 2 ประเภทคือ เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี และ เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี

3.รูปแบบของผลงาน ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งเรียงความได้ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือ สเปน ขนาดความยาวไม่เกิน 800 คำ หรือ ภาษาญี่ปุ่น ขนาดความยาวไม่เกิน 1,600 ตัวอักษร

4.วิธีการส่งผลงาน ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานได้ 2 วิธี ได้แก่

- ทางไปรษณี โดยส่งถึง International Essay Contest c/o The Goi Peace Foundation 1-4-5 Hirakawacho,Chiyoda-ku,Tokyo 102-0093 Japan

- ทางเว็บไซต์ www.goipeace.or.jp

5.กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนที่สนใจส่งเรียงความประกวดต่อไป หรือหากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

กลุ่มประสานงานต่างประเทศ

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สท.

โทร./โทรสาร 02-6516534


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น