รู้จักอาเซียน : ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่อาเซียนหรือยัง ?

สิงหาคม 22, 2012 by: 0
Visit 6,867 views

สวัสดีชาว Interscholarship ครับ ถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียนแล้วนั้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายด้านเลยครับ ทั้งผลดีและการเสียผลประโยชน์ แล้ว “ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่ AEC แล้วหรือยัง ?” วันนี้เราลองมาดูการวิเคราะห์ประเทศไทยผ่านการวิเคราะห์โดยใช้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ตามการวิเคราะห์แบบกลยุทธ์ทางการตลาด (SWOT Analysis) กันดีกว่าครับ..


สำหรับ การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) หรือในชื่อไทยชื่ออื่นเช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สำหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงานขององค์กรครับ เราสามารถนำมาวิเคราะห์กลยุทธ์ในระดับประเทศได้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีนี้ มาดูกันเลยครับว่าถ้าประเทศไทยเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนั้น เราจะได้ประโยชน์อะไรและเสียอะไรบ้าง !

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thai-aec.com, MacEducation


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น