ทุนเรียนปริญญาตรีที่SIM GEประเทศสิงคโปร์ 35 ทุน

มีนาคม 9, 2013 by: 0
Visit 28,579 views

The SIM Global Education ประกาศให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศในการไปเรียนปริญญาตรีที่สถาบันโดยไม่มีผลผูกพันใด ๆ โดยเป็นทุนที่ให้ไปจนกระทั่งจบหลักสูตรการศึกษา โดยเป็นทุนประจำปีที่จะมีเดทไลน์การสมัคร 2 ช่วง คือวันสุดท้ายของเดือนมี.ค.และกันยายนตามลำดับ

The SIM Global Education is offering scholarship to pursue overseas Bachelor’s degree programmes at SIM Global Education (SIM GE). 35 scholarships will be awarded each year to deserving new and existing Singaporean and international students. There is no bond attached to the scholarship. The scholarship is tenable for the minimum period required to complete the full course of study. There are two application periods per year and closing dates for application are on the last day of March and September respectively.

Study Subject(s): The scholarship is provided to pursue courses offered at SIM Global Education for bachelor’s degree level.
Course Level: This scholarship is for pursuing bachelor’s degree level at SIM Global Education.
Scholarship Provider: SIM Global Education
Scholarship can be taken at: Singapore

Eligibility: -Open to Singapore citizens, permanent residents and international students
-Outstanding Singapore-Cambridge GCE ‘A’ Level, Local Polytechnic Diploma, IB Diploma or Year 12 equivalent qualifications
-An impressive community contribution and co-curricular activities involvement record Strong leadership, interpersonal and communication skills.

Scholarship Open for Students of Following Countries: The SIM Global Education Scholarship is awarded to outstanding local and international students.

Scholarship Description: Bachelors Scholarships are granted to outstanding students who have achieved academic excellence and demonstrated leadership qualities both in and outside the classroom. Awards are granted to athletes who possess an impressive track record of achievement in sports or individuals with outstanding artistic talents. All shortlisted candidates are required to undergo an interview by the SIM Global Education Scholarships Selection Panel. Only shortlisted candidates will be notified through phone call if your application is successful. SIM Global Education does not enter into any correspondence on the award of the Scholarship and reserves the right to vary the terms and conditions of any SIM Global Education Scholarship without prior notice.

Number of awards offered: Up to 35 scholarships will be awarded each year to deserving new and existing students.

Duration of award(s): The scholarship is tenable for the minimum period required to complete the full course of study, as stipulated by the programme.

What does it cover? The award covers tuition fees, examination fees and other compulsory fees, as well as a book allowance. There is no bond attached to the scholarship.

Selection Criteria: Awards are granted to outstanding students who have achieved academic excellence and demonstrated leadership qualities both in and outside the classroom.

Notification: All shortlisted candidates are required to undergo an interview by the SIM Global Education Scholarships Selection Panel. Only shortlisted candidates will be notified through phone call if your application is successful. SIM Global Education does not enter into any correspondence on the award of the Scholarship and reserves the right to vary the terms and conditions of any SIM Global Education Scholarship without prior notice.

How to Apply: The mode of applying is by post. There are two application periods per year: March for programmes commencing in the second half of the current year. (UOL existing students are only eligible to apply in March) September for programmes commencing in the first half of the following year. Closing dates for application are on the last day of March and September respectively. Applicants must separately seek admission to their programmes of choice and must be accepted for admission before being awarded the scholarship.

Scholarship Application Deadline: The application closing date for these bachelor’s scholarships is March 29, 2013.

Further Official Scholarship Information and Application

http://www.simge.edu.sg/slsPortalWeb/appmanager/web/default?_nfpb=true&_st=&_pageLabel=pgDetailedPage&fid=Support+%2526+Services%2FScholarship

 


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น