UECAเปิดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในไทย

กุมภาพันธ์ 27, 2013 by: 0
Visit 2,111 views

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย 11 แห่ง เยือนประเทศไทย เมื่อ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยได้เปิดอบรม หรือสัมมนาในชื่อ“UECA Mission Thailand 2013: Australian Teaching Showcase”ให้กับผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในไทย ทั้งยังมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือและช่วยเหลือพัฒนาด้านการสอนภาษา

ผู้แทนจากออสเตรเลีย ทั้งหมด 13 ท่าน จากศูนย์ภาษาในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย 11 แห่ง ซึ่งเดินทางมาในนามสมาคมศูนย์ภาษาในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย(University English Centres Australia หรือ UECA) รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาต่างชาติทั่วโลก

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมUECA เพื่อถ่ายทอดความรู้จากสถาบันภาษาของออสเตรเลีย นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยไทย

มร.David Larbalestier ประธานสมาคม UECAและผู้อำนวยการการสอนสถาบันภาษา UTS-INSEARCH ในนครซิดนี่ย์ กล่าวว่า “ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งกลายเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 งานสัมมนาครั้งนี้จะทำให้เรารับทราบโดยตรงว่าทางมหาวิทยาลัยไทยต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษอย่างไรบ้าง

สถาบันที่เป็นสมาชิกของสมาคม UECA ล้วนแต่มีชื่อเสียงและมาตรฐานการเรียนการสอนระดับสูงอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐบาลออสเตรเลีย การทำกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษผ่านห้องเรียนสาธิตร่วมกับการบรรยายของคณาจารย์ของสมาคม UECA”

สถาบันภาษาของสมาคม UECA ล้วนตั้งอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียทั้งสิ้น ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการสอนที่ทันสมัย นอกจากเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ แล้ว ทางสถาบันภาษาทุกแห่งยังมีหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น เตรียมตัวสอบ IELTS,TOEFL หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หรือโปรแกรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มสถาบันภาษาของสมาคม UECA ยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มวิชาชีพ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ รวมถึงสนับสนุนด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังเช่นกิจกรรมล่าสุดที่ทางสมาคม UECA ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักจัดงานประชุมวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ CamTESOL ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ชมวีดีโอคลิป บรรยากาศงาน ความรู้สึกของอาจารย์ที่เข้าสัมมนา และสัมภาษณ์พิเศษประธาน UECA มร.David Larbalestier 

YouTube Preview Image

 

 

 

 

 

 

 

 


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น