Archive for Posts Tagged

University Giessen เยอรมัน มอบทุนป.เอก 13 ทุนด้านวัฒนธรรม สื่อ และโลกาภิวัตน์ (Deadline 1 มีนา 56)

POSTED BY   /  5 กุมภาพันธ์, 2013  
Visit 1,684 views

GCSC_Logo_4c ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ GCSC ของ Justus Liebig University Giessen ประเทศเยอรมัน เสนอทุนปริญญาเอก 13 ทุน ด้าน หน่วยความจำทางวัฒนธรรม, การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม, วัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทัศนา, สื่อและความรู้เท่าทันเทคโนโลยี อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ศึกษา ช่องว่างทางการเมืองและวัฒนธรรมของความรู้ การวิจัยและการศึกษา ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,468 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 58,720 บาทต่อเดือน) หมดเขตรับสมัคร 1 มีนาคม 2556..
read more

รัฐบาลสเปนและมูลนิธิ la Caixa เสนอทุนปริญญาเอก หลายล้านบาท ณ ศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งชาติสเปน (หมดเขต 15 มีนา 56)

POSTED BY   /  5 กุมภาพันธ์, 2013  
Visit 1,705 views

La_Caixa-B มูลนิธิ la Caixa และกระทรวงเศรษฐกิจของสเปนเสนอทุนปริญญาเอกนานาชาติ ศึกษาวิจัยด้านมะเร็งที่ Spanish National Cancer Research Centre (CNIO) ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้าน ชีวการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทุนครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี..
read more

กระทรวงเศรษฐกิจเยอรมันเสนอทุนวิจัยแก่นักวิจัยหลากหลายสาขามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท (หมดเขต 15 พ.ค. 56)

POSTED BY   /  5 กุมภาพันธ์, 2013  
Visit 2,084 views

Germany-FMECD กระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เยอรมนี เสนอทุนวิจัยเพื่อศึกษาในหลักสูตรใดก็ได้แก่นักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนา (ยกเว้นประเทศจีนและอินเดีย) ผู้สมัครต้องทำงานในบ้านเกิดของตนเองมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี ก่อนสมัครทุน และผู้สมัครนักวิจัยหญิงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทุนวิจัยครอบคลุมค่าใช้จ่าย 60,000 ยูโร (2 ล้าน 4 แสนบาท โดยประมาณ) หมดเขตรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2556..
read more

ทุนปริญญาเอกด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ ณ ม.โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 2013

POSTED BY   /  31 มกราคม, 2013  
Visit 1,592 views

167px-University_of_Copenhagen_Seal.svg ภาควิชาพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เสนอทุนปริญญาเอกจำนวน 2 ทุน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (สาหร่ายขนาดเล็ก) (Microalgal Biotechnology) แก่นักวิจัยจากทุกเชื้อชาติ ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาโทด้านชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครจะได้รับทุนในปีการศึกษาแรกในการทำงานวิจัย ประจำปี 2013..
read more

ม.ไฮเดลแบก เยอรมนี เสนอตำแหน่งป.เอกด้านวัฒนธรรมศึกษา 8 ทุน (หมดเขต 15 มี.ค. 56)

POSTED BY   /  25 มกราคม, 2013  
Visit 1,676 views

cluster-logo มหาวิทยาลัยไฮเดลแบก ประเทศเยอรมนี เสนอตำแหน่งปริญญาเอกด้านวัฒนธรรมศึกษา (Transcultural Studies) ระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ตำแหน่ง พร้อมเงินเดือน 1,200 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 48,000 บาท) สำหรับผู้สมัครที่สนใจทำวิจัยในประเด็นด้าน “เอเชียและยุโรปในบริบทโลกาภิวัฒน์ : พลวัตรด้านวัฒนธรรม” (หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2556) ..
read more

ธปท.รับสมัครทุนป.ตรีวิวัฒนไชยานุสรณ์ “ทุกสาขาวิชา” [หมดเขต 9 ก.พ. 56]

POSTED BY   /  25 มกราคม, 2013  
Visit 2,469 views

ABCD0010-1 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556..
read more

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนป.ตรีเรียนวิศวะ-เศรษฐศาสตร์ ในต่างประเทศ (หมดเขต 9 กุมภาพันธ์ 56)

POSTED BY   /  25 มกราคม, 2013  
Visit 2,478 views

Bank2 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุน ม. ปลาย) ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี2556..
read more

University of Skovde ประเทศสวีเดน มอบทุนค่าเล่าเรียนป.โทครึ่งหนึ่งแก่นักเรียนนานาชาติ ประจำปี 2013

POSTED BY   /  24 มกราคม, 2013  
Visit 2,054 views

17396298 University of Skovde ประเทศสวีเดน เสนอทุนค่าเล่าเรียนปริญญาโทครึ่งหนึ่งแก่ผู้สมัครนักเรียนต่างชาติ จากกลุ่มประเทศใน DAC list of ODA หมดเขตรับสมัคร 2 ช่วงเวลา 25 มีนาคม 2556 และ 1 พฤษภาคม 2556..
read more

Taiwan ICDF เสนอทุนเต็มจำนวน ตรี-เอก มหาวิทยาลัยในไต้หวัน [หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2013]

POSTED BY   /  24 มกราคม, 2013  
Visit 4,415 views

ICDF Taiwan International Cooperation and Development Fund (Taiwan ICDF) เสนอทุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยในไต้หวัน แก่นักศึกษานานาชาติ หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2013..
read more

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น