Archive for Posts Tagged

14 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น บัณฑิตศึกษาหลายสาขา

POSTED BY   /  19 มกราคม, 2010  
Visit 1,276 views

โดยนับแต่ปี 2006 English Graduate Program ทางด้าน Socio-Environmental Engineering หรือ EGPSEE (est.2000) ได้ทำการขยายสาขาให้ครอบคลุมทางด้าน Socio-Environmental Engineering Group..
read more

ทุนนักเรียนไปเรียนที่ญี่ปุ่น

POSTED BY   /  19 มกราคม, 2010  
Visit 1,494 views
ไม่ให้ใส่ความเห็น

เรียนฟรีวิทยาลัยเทคนิค และระดับประกาศนียบัตรนักเรียนที่สนใจ ยังสมัครได้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคมศกนี้..
read more

ญี่ปุ่นแจก 50 ทุนวิจัย แก่ผู้จบ ป.ตรี-โท

POSTED BY   /  19 มกราคม, 2010  
Visit 1,558 views
ไม่ให้ใส่ความเห็น

กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น ประกาศให้ทุนภายใต้โครงการ MONBUKAGAKUSHO : MEXT ประจำปี 2552 แก่นักศึกษาเพื่อไปทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 50 ทุน คุณสมบัติของผู้สมัคร..
read more

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมแจกแล้ว

POSTED BY   /  18 มกราคม, 2010  
Visit 3,007 views
ไม่ให้ใส่ความเห็น

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมแจกทุนให้นักศึกษาไทย เพื่อไปเรียนต่อในปี 2552 และ โดยเปิดรับในเดือนมิ.ย.ที่จะถึงนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นคัดนักเรียนไทยเพื่อมอบทุนการ ศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นใน ระดับอุดมศึกษา และในสถาน ศึกษาชั้นสูงของญี่ปุ่น..
read more

นิสิตม.เกษตร ซิวทุนเรียนฟรีญี่ปุ่น

POSTED BY   /  18 มกราคม, 2010  
Visit 3,359 views
ไม่ให้ใส่ความเห็น

นางสาวสุชนา ชมมัชยา หรือน้องปูเป้ นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ อีกหนึ่งเยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเขียนเรียงความ ภาษาญี่ปุ่น..
read more

ทุนอบรมที่ญี่ปุ่น

POSTED BY   /  18 มกราคม, 2010  
Visit 1,685 views

The International Association of Traffic and Safety Science (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ให้ทุนอบรมแก่คนไทย กรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า The International Association of Traffic and Safety Science (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม..
read more

ทุนพานาโซนิคเรียนต่อโทที่ญี่ปุ่น

POSTED BY   /  18 มกราคม, 2010  
Visit 2,000 views
ไม่ให้ใส่ความเห็น

โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2552 เตรียมมอบให้นักศึกษาไทยไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น เริ่มรับก.พ.51..
read more

90ทุนเทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น เรียนป.ตรี

POSTED BY   /  18 มกราคม, 2010  
Visit 2,318 views

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา 90 ทุน..
read more

ทุนให้ม.ปลายเรียนต่อญี่ปุ่นฟรี

POSTED BY   /  14 มกราคม, 2010  
Visit 114 views

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น) แก่นักเรียนไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไปศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิค และระดับปวช.จำนวน 2 หลักสูตร..
read more

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น