ทุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติในประเทศแคนาดา

กรกฎาคม 5, 2012 by: 0
Visit 5,784 views

ทุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติ

ทุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติมีให้ในบางสถาบันสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ชนิดและจำนวนทุนที่ให้จะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน มีการแข่งขันสูงและใบสมัครต้องส่งไปที่แต่ละสถาบันโดยตรง.

ข้างล่างนี้ นักเรียนจะสามารถหาข้อมูลด่วนเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา, เรียนภาษา, ประกาศนียบัตร, วุฒิบัตร, ปริญญาตรี, โท, เอก.

 - ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 - ทุนการศึกษาระดับโรงเรียนภาษา
 - ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร
 - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
 - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท, เอก

ขอบคุณข้อมูล

ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Ashbury College Scholarships
Bishop’s College School Scholarships
Branksome Hall Scholarships and Awards
Hudson College  Entrance Scholarships
Malaspina International High School
at Vancouver Island University
International Student Scholarships 
Nancy Campbell Collegiate Institute Nancy Campbell Scholarship Foundation
New Westminster School District International Student Scholarship Award 
ทุนการศึกษาระดับโรงเรียนภาษา
Conestoga College Institute of
Technology & Advanced Learning
Scholarships
King George International College Scholarship and Awards
Malaspina English Language Program International Student Scholarships
Niagara College Scholarships and Awards
Vancouver English Centre English Course Scholarships in Canada
ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร
Centennial College Academic Scholarships
College of the North Atlantic Business and IT Scholarships
Conestoga College Institute of
Technology & Advanced Learning
Scholarships
Emily Carr Institute of Art and Design Financial Aid and Awards
George Brown - Toronto City College International Student Scholarships
Georgian College Entrance Scholarships
Humber College Institute of
Technology and Advanced Learning
Scholarships and Awards
Niagara College Scholarships and Awards
Pacific Institute of Culinary Arts Scholarships
Red River College Awards, Bursaries and Scholarships
Sheridan Institute of Technology & Advanced Learning International Student Leadership Award
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 
Athabasca University Student Awards
Carleton University Undergraduate Entrance Scholarships
Centennial College Academic Scholarships
Concordia University International Awards
Conestoga College Institute of
Technology & Advanced Learning
Scholarships
Dalhousie University Entrance Scholarships
DeVry Institute of Technology Scholarships
Emily Carr Institute of Art and Design Financial Aid and Awards
Fairleigh Dickinson University – Vancouver International Student Scholarships
George Brown – Toronto City College International Student Scholarships
Georgian College Entrance Scholarships
HEC Montreal Bachelor of Business Administration
Baccalauréat en administration des affaires
In French
Humber College Institute of
Technology and Advanced Learning
Scholarships and Awards
Huron University College International Scholarships
ILAC – International Language
Academy of Canada
Scholarships for Academic Achievement 
King’s University College at
The University of Western Ontario
Scholarships
Scholarships, Awards and Bursaries
Laurentian University Financial Aid
Memorial University Scholarships / Bursaries / Awards
Niagara College Scholarships and Awards
Queen’s University Scholarships
Sheridan Institute of Technology &
Advanced Learning
International Student Leadership Award
Thompson Rivers University International Student Athletic Scholarship
Trent University Finances and Scholarships
University of Alberta Undergraduate Scholarships and Awards
University of Calgary International Undergraduate Awards
University of Lethbridge Scholarships for International Students
University of Manitoba Scholarships and Bursaries
University of Ontario
Institute of Technology
Global Leadership Award
University of Regina Scholarships and Awards
University of Saskatchewan Scholarships for International Students
University of Waterloo Entrance Scholarships
University of Western Ontario Student Financial Services
University of Winnipeg Scholarships
Vancouver Island University
(formally Malaspina University College)
International Student Scholarships
York University Scholarships for International Students 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท, เอก
Athabasca University Student Awards
Carleton University Graduate Scholarships
Concordia University International Scholarships
HEC Montreal Master of Science in Administration
Maîtrise ès sciences en gestion In French
Master of Business Administration
Maîtrise en administration des affaires 
In French
PhD in Administration
Doctorat en administration In French
Humber College Institute of Technology and Advanced Learning Scholarships and Awards
ILAC - International Language
Academy of Canada
Scholarships for Academic Achievement 
Mineral Engineering Program
University of Toronto
Scholarships and Awards
Sheridan Institute of Technology & Advanced Learning International Student Leadership Award
Universtiy of Calgary Graduate Awards Database
University of Manitoba International Student Funding
University of Montreal Scholarships and Awards In French
University of Regina Graduate Awards
University of Saskatchewan Graduate Studies Awards
University of Waterloo Master’s and Doctoral Student Awards
University of Western Ontario Student Financial Services 

About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.