Archive for ทุนระดับปริญญาตรี

ใหม่ ! เปิดตัว INTER HUB การศึกษาอินเตอร์ (ภาคภาษาไทย) ที่แรกของประเทศไทย !!

POSTED BY   /  14 เมษายน, 2013  
Visit 38,127 views

563141_513511155377508_1167456383_n     เปิดตัว INTER HUB การศึกษาอินเตอร์ (ภาคภาษาไทย) ที่แรกของประเทศไทย !!  รวมรวมทุกข่าวสาร “การศึกษาอินเตอร์ในไทยและทุกมุมโลก” สำหรับนักเรียนไทยไว้ที่นี่ที่เดียว คลิ๊กเลยจ้า ที่นี่ : http://hub.interscholarship.com/..
read more

สกอ.แจก 208 ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี-ป.เอก

POSTED BY   /  9 มกราคม, 2013  
Visit 7,913 views

head_51_edit 12 ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ..
read more

ฟังสัมภาษณ์กูรูด้านการศึกษา “ทุนดีดีเรียนฟรีทั่วโลก พร้อมเคล็ดลับพิชิตทุน”

POSTED BY   /  20 พฤศจิกายน, 2012  
Visit 3,860 views

222 สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก วันนี้จะพาทุกคนมาฟังสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศแต่ต่างประเทศพร้อมอัพเดททุนทั่วโลกกันแบบใกล้ชิดกันครับ..
read more

สกอ.ให้ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

POSTED BY   /  30 กรกฎาคม, 2012  
Visit 4,860 views

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 (UMAP)..
read more

International Scholarship Shinawatra University, Thailand

POSTED BY   /  22 มิถุนายน, 2012  
Visit 2,994 views

about_logo มหาวิทยาลัยชินวัตรมอบทุนช่วยเหลือการเรียนด้านวิทยาการคอมพิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2012-2013..
read more

ทำงานและเที่ยวในออสเตรเลีย 1 ปีง่ายๆกับ Thai WAH Club !

POSTED BY   /  2 มิถุนายน, 2012  
Visit 93,390 views

c63f23d สวัสดีเพื่อนๆชาว Interscholarship.com และ Eduzones ทุกคนครับ พบกับผมต้นซุง Eduzones อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ กับบทความดีๆที่มานำเสนอสาระการศึกษาและการใช้ชีวิตในต่างประเทศที่น่าสนใจ..
read more

ม.กรุงเทพให้ 31 ทุนเรียนฟรี ป.โท – ป.เอก ต่างประเทศ [Deadline:12 April 2012]

POSTED BY   /  31 มีนาคม, 2012  
Visit 12,119 views

ม_กรุงเทพ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ แก่บุคคลทั่วไป  ประจําปีการศึกษา 2554..
read more

ทุนการศึกษาฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยของ สวทช. (หมดเขต 28-29/2/2012)

POSTED BY   /  8 มกราคม, 2012  
Visit 4,569 views

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยของ สวทช. มอบทุนการศึกษา 1. โครงการทุนสถาบัณบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) เป็นโครงการทุนการศึกษาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก..
read more

ก.พ.พิจารณาทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (หมดเขต 15/12/2011)

POSTED BY   /  13 ธันวาคม, 2011  
Visit 2,465 views

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   สำนักงานก.พ.กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของรัฐบาล ประจำปี 2555(ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) จำนวน 24 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 คุณสมบัติทั่วไป 1.สัญชาติไทย 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาพตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วนทุนกำหนด คุณสมบัติเฉพาะระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาโท-เอก 1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 และมีอายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 2.เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า..
read more

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น