ทุกคำถามหลักสูตรอินเตอร์ Stamford กับ ดร. อภิเทพ ใน Inter Fair 2012 !

มีนาคม 25, 2012 by: 0
Visit 3,809 views


ร่วมเสวนาอนาคตการศึกษานานาชาติในประเทศไทย และร่วมถามคำถามทุกคำถามกับหลักสูตรนานาชาติของ Stamford International University โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อภิเทพ แซ่โค้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี Faculty of Science Technology มาร่วมในเสวนาครั้งนี้

ประเด็นเสวนาที่สำคัญ :
- พัฒนาการของหลักสูตรอินเตอร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย
- จุดเด่นของหลักสูตรอินเตอร์ของไทย
- โอกาสในการทำงานของผู้เรียนหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศไทย
- หลักสูตรอินเตอร์ไทยในเวทีระดับโลก
- วิสัยทัศน์และพันธกิจในอนาคต ต่อหลักสูตรและตัวนักศึกษา

ในเสวนา “หลักสูตรอินเตอร์ 2012 ทางเลือกใหม่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทย สู่ระดับสากล”
Inter Fair 2012, โซน EH105 ไบเทค บางนา
วันที่ 6 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น.

ร่วมลงทะเบียนเข้าชมงานและร่วมฟังเสวนาที่นี่ : เสวนา หลักสูตรอินเตอร์ 2012 ทางเลือกใหม่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทย สู่ระดับสากล


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น