สาขาอาชีพแห่งอนาคต “เรียนแล้วรวย” โดยศูนย์การศึกษา ม.จอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา

กุมภาพันธ์ 26, 2013 by: 0
Visit 24,308 views

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ พบกับ มองการศึกษาโลก  อีกครั้งหนึ่งครับ มีเหตุผลอะไรบ้างที่คนเราเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ? แน่นอนการทำงานเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นเป็นคำตอบที่ไม่ต้องสงสัยเลยครับ บางทีการที่คุณเสียเวลาและใช้เงินในการลงทุนเล่าเรียนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่จะกลับมาในอนาคตมันย่อมคุ้มค่า กับการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ในสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันที่เห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว โดย ศูนย์การศึกษาและแรงงานแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ (Georgetown University’s Center on Education and the Workforce) ได้ทำการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาที่ถือใบปริญญาในประเทศพบว่า คนที่มีปริญญาจะมีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ US$2,268,000 (ประมาณ 68,040,000 บาท) ไปตลอดช่วงชีวิตของเขา ในขณะที่ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ US$ 1,304,000 (ประมาณ 39,120,000 บาท) เท่านั้นครับ

แต่หนึ่งในผู้ทำรายงานฉบับนี้ ได้แก่ Dr Anthony P. Carnevale ได้ชี้ให้เห็นว่า ยังมีแนวโน้มของสาขาวิชาที่มีรายได้สูงกว่าสาขาอาชีพอื่นๆอยู่ 10 อาชีพที่น่าสนใจ แต่ไม่ต้องกังวลไปว่าสาขาที่คุณเลือกเรียนจะไม่ได้อยู่ในสาขาอาชีพต่อไปนี้ครับ เราลองมาดู 10 สาขาอาชีพแห่งอนาคต “เรียนแล้วรวย”กันดีกว่าครับ

สาขาอาชีพแห่งอนาคตเรียนแล้วรวย ลำดับที่ 1 การบัญชี (Accounting)

FAME เป็นชื่อเรียกสาขาวิชาด้านธุรกิจที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักกัน อันได้แก่ การเงิน (Finance) บัญชี (Accounting) การจัดการ (Management) และเศรษฐศาสตร์ (Economics) โดยเรื่องของการเรียนส่วนใหญ่ที่จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับเงิน

ในฮ่องกงมีตัวเลขของผู้เรียนจบด้านบัญชีและเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมการบริการ และมีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ US$39,000-US$77,000 ในขณะที่ผู้อำนวยการด้านการเงินของบริษัทจะมีรายได้เฉี่ยต่อปีอยู่ที่ US$103,000-US$180,500 ครับ

สาขาอาชีพแห่งอนาคตเรียนแล้วรวย ลำดับที่ 2 บริหารธุรกิจ (Business)

เหตุผลง่ายๆของการเพิ่มเงินเดือนในบริษัทคือการเรียนสาขาด้านธุรกิจ เช่นในสหราชอาณาจักร นักลงทุนของธนาคารจะมีเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ US$54,300 ในขณะที่พนักงานธนาคารด้านรีเทล มีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ US$44,250

สาขาอาชีพแห่งอนาคตเรียนแล้วรวย ลำดับที่ 3 วิศวกรรมเคมี (Chemical engineering)

ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์พบว่าบัณฑิตที่มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมเคมีจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ US$94,000 ในขณะที่ผู้ที่ได้ปริญญาด้านนี้จะมีรายได้อยู่ที่ US$101,000 ต่อเดือน มันไม่น่าแปลกใจมากนักที่คนที่ทำงานในด้านปิโตรเลียมจะร่ำรวย โดยเฉพาะเงินเดือนเฉลี่ยของผู้ที่ทำงานในสหรัฐอเมริกามีเงินเดือนเฉลี่ยที่ US$138,980 ในขณะที่ออสเตรเลียผู้ที่ได้ปริญญาวิศวกรรมเคมีจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ US$141,000-179,000 ต่อเดือน

สาขาอาชีพแห่งอนาคตเรียนแล้วรวย ลำดับที่ 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะมีอนาคตที่สดใสรออยู่ ในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายและมีความต้องการนักพัฒนาคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเนื้อหอม และบัณฑิตส่วนใหญ่ก็คาดหวังที่จะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นของพวกเขาที่ US$50,000 ต่อเดือน และความคาดหวังของค่าตอบแทนยังเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขามีประสบการณ์ที่มากขึ้นซึ่งมีเงินเดือนเฉลี่ย US$81,000 ต่อเดือน และค่าตอบแทนจะยิ่งเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่จบปริญญาด้านนี้โดยตรง อยู่ที่ US$96,000 ต่อเดือนครับ

สาขาอาชีพแห่งอนาคตเรียนแล้วรวย ลำดับที่ 5 ทันตแพทย์ (Dentistry)

คนทุกคนในโลกต้องดูแลรักษาสุขภาพฟัน และมีแนวโน้มที่จะเต็มใจจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความต้องการสูงสุด ในสหรัฐอเมริกาทันตแพทย์จัดฟันจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ US$161,750-$204,670 ต่อเดือน ส่วนในสหราชอาณาจักรทันตแพทย์ที่มีบริการเสริมด้วยอาจได้รับเงินเดือนเฉลี่ยถึง  US $ 300,000 ต่อเดือนทีเดียว

สาขาอาชีพแห่งอนาคตเรียนแล้วรวย ลำดับที่ 6 การจัดการวิศวกรรม (Engineering management)

วิศวกรรมการจัดการเป็นจินตนาการของผู้ที่ต้องการองค์ความรู้แบบผสมผสานทั้งสองศาสตร์ ทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
ในออสเตรเลียผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมยืนพื้นที่จะรับเงินเดือนที่ US$163,000-217,500 และเช่นเดียวกันในแคนาดา จะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ US$113,000 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาจะได้เงินเดือนอยู่ที่ US$116,738 ครับ

สาขาอาชีพแห่งอนาคตเรียนแล้วรวย ลำดับที่ 7 กฎหมาย (Law)

การเรียนกฎหมายเป็นหนึ่งในปริญญาที่มีชื่อเสียงและมาพร้อมกับศักดิ์ศรีที่ทำกำไรได้สูง ในโลกของทนายความและผู้พิพากษาจะได้รับค่าตอบแทนที่สูง ในสหราชอาณาจักรทนายความจะได้รับค่าตอบแทนเกินกว่า US$95,000 ต่อปี  ส่วนผู้พิพากษาในแคนาดามีรายได้อยู่ที่ US$178,000 ครับ

สาขาอาชีพแห่งอนาคตเรียนแล้วรวย ลำดับที่ 8 แพทย์ (Medicine)

ในกลุ่มปริญญาที่ร่ำรวยจะขาดแพทย์ไม่ได้ไม่อย่างนั้นจะไม่มีความสมบูรณ์ครับ ในออสเตรเลียแพทย์จะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ US$166,000 and US$204,000 ต่อเดือน สมกับที่ทำงานหนักในวิชาชีพ

สาขาอาชีพแห่งอนาคตเรียนแล้วรวย ลำดับที่ 9 การตลาด (Marketing)

ศิลปะที่ช่วยให้คนทำเงินโดยทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนน่าสนใจ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มาแรง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ในสหราชอาณาจักรมีเงินเดือนเฉลี่ยที่ US$106,000  และคล้ายคลึงกันกับผู้อำนวยการด้านการตลาดในสหรัฐอเมริกาที่ได้เงินเดือนเฉลี่ยที่ US$126,190 ครับ

สาขาอาชีพแห่งอนาคตเรียนแล้วรวย ลำดับที่ 10 เภสัชกร (Pharmacy)

หนึ่งในสามปริญญาวิชาชีพที่ทำกำไรได้สูงสุดด้านสุขภาพ นอกจากแพทย์และทันตแพทย์แล้ว เภสัชกรในฝรั่งเศสมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ US$62,000 แต่ในสหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นความพยายามที่คุ้มค่ามากกว่าเมื่อต้องทำงานและได้รับค่าตอบแทนอยู่ที่ US$112,160 ต่อเดือนครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ 10 สาขาอาชีพแห่งอนาคต “เรียนแล้วรวย” ที่ผมนำมาฝากชาว Interscholarship ในวันนี้ มีใครสนใจเรียนต่อและได้รับแรงบันดาลใจเลือกเรียนสาขาอาชีพอะไรกันบ้างหรือเปล่าครับ อย่างที่บอกไปแล้วข้างต้นว่าการเรียนเพื่อประสบความสำเร็จนั้นไม่ต้องกังวลกับอันดับสาขาอาชีพมากนัก แต่ขอให้เลือกเรียนที่ในสิ่งที่เรารักและทำมันได้ดี รับรองว่าชาว Interscholarship ต้องประสบความสำเร็จและ รวย ! อย่างแน่นอนครับ

บทความแปล/เรียบเรียง : ต้นซุง eduzones (ธีรติร์ บรรเทิง)

ขอบคุณข้อมูล :

Statistics Canada (Canada), Seek.com.au (Australia), Office of National Statistics (UK)
The Association of Graduate Recruiters (UK), ACCA (worldwide)
NHS Information Centre (UK), Bureau of Labor Statistics (US)
Georgetown University Center for Education and the Workforce (US), SalaireMoyen.com (France)

ขอบคุณภาพประกอบ : learnthat.com, fbxbrokers.com, aiche.org, militarytimesedge.com
hamiltonmountainshoptalk.com, therichest.org, lowmanlawfirm.com, brodermaninternalmedicine.com
dailyblogtips.com, edisonohio.edu


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น