สุดยอดสถาบันบริหารธุรกิจนานาชาติ 2012 (2012 Best International Business Schools)

พฤศจิกายน 23, 2012 by: 0
Visit 2,333 views

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าพูดถึงสถาบันการศึกษาชื่อดังด้านบริหารธุรกิจในต่างประเทศ หลายคนจะมุ่งไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้นกำเนิดศาสตร์ด้านการจัดการ การพาณิชยศาสตร์ การค้า หรือที่เราคุ้นหูกันว่า “บริหารธุรกิจ” (Business) ได้ถูกพัฒนาและบรรจุเข้าเป็นหลักสูตรวิชาการในสถาบันการศึกษาโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ดังจะเห็นได้จากโรงเรียนธุรกิจ (Business School) ในระดับมหาวิทยาลัยหลายแห่งของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังและคนไทยรู้จัก เช่น Harvard Business School, Kellogg School of Management, Wharton Business School, Stanford Business School, Tuck School of Business, MIT Sloan School of Management และอีกมากมายที่มีคุณภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับสูงครับ โดยล่าสุด Louis Lavelle รองบรรณาธิการ Bloomberg Businessweekสำนักข่าวด้านเศรษฐกิจชื่อดังแห่งเมื่องแมนฮิตตัน นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาวิจัยและจัดอันดับ 10 สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพของการเรียนการสอนที่เข้มข้นทัดเทียมกับการเรียนในสหรัฐอเมริกาออกมาครับ โดยการจัดอันดับในปี 2012 นั้น INSEAD โรงเรียนธุรกิจชื่อดังของฝรั่งเศส ซึ่งมีวิทยาเขตหลายแห่งในหลายประเทศและครองอันดับที่ 1 ของการจัดอันดับโรงเรียนธุรกิจของ Bloomberg Businessweek ได้เสียแชมป์ให้กับ London Business School จากประเทศอังกฤษในปี 2012 ปีนี้ครับ

ผมมองว่าการจัดอันดับของ Bloomberg Businessweek มีข้อดีหลายอย่างครับ อันได้แก่เรื่องของมุมมองของชาวอเมริกันที่มองการศึกษาในต่างประเทศ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจคุณภาพให้ผู้ศึกษาได้รู้จักหลักสูตรที่มีคุณภาพของสถาบันต่างๆทั่วโลก อีกทั้งเป็นการยกมาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจในหลายประเทศและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติโดยที่ผู้ศึกษาต่อไม่ต้องมุ่งหวังเพื่อศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวครับ มาทำความรู้จัก 10 สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจคุณภาพทั้ง 10 แห่งนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่าครับ

ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับ

1. ผลสำรวจบัณฑิตปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA grads) 3 ครั้ง ในปี 2008 2010 และ 2012 รวมทั้งสิ้น 27,523 คน คิดเป็น 45 %
2. ผลสำรวจของตัวแทนรับนักศึกษาเข้าเรียน (MBA recruiters) 3 ครั้ง ในปี 2008 2010 และ 2012 รวมทั้งสิ้นจำนวน 663 คน คิดเป็น 45 %
3. ศึกษางานวิจัยในรอบ 5 ปี ของนักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Faculty Research) จาก 20 วารสารวิชาการชั้นนำ คิดเป็น 10 %

อันดับที่ 10. McGill University (Desautels Faculty of Management)
อันดับในปี 2010 อยู่ในลำดับที่ 11

ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน (Tuition & Fees): $74,450
อัตราความเป็นเลิศทางวิชาการ (Selectivity): 31%
ฐานเงินเดือนเฉลี่่ยก่อนเข้าศึกษา (Pre-MBA Pay): $55,250
ฐานเงินเดือนเฉลี่ยหลังเข้าศึกษา (Post-MBA Pay): $86,550
โอกาสในการหางานทำ ในระยะเวลา 3 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (Job Offers): 95%
Students Rate the Program:
บริการแนะแนวอาชีพ (Career Services): C
คุณภาพการสอน (Teaching): B
การฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking): C
ความเป็นผู้นำ (Leadership): C
คุณภาพของเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Classmates): B
อันดับที่ 9. IMD (International Institute for Management Development)
อันดับในปี 2010 อยู่ในลำดับที่ 7
ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน (Tuition & Fees): $91,588
อัตราความเป็นเลิศทางวิชาการ (Selectivity): 33%
ฐานเงินเดือนเฉลี่่ยก่อนเข้าศึกษา (Pre-MBA Pay): $71,000
ฐานเงินเดือนเฉลี่ยหลังเข้าศึกษา (Post-MBA Pay): $140,648
โอกาสในการหางานทำ ในระยะเวลา 3 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (Job Offers): 77%
Students Rate the Program:
บริการแนะแนวอาชีพ (Career Services): A+
คุณภาพการสอน (Teaching): A
การฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking): A+
ความเป็นผู้นำ (Leadership): A+
คุณภาพของเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Classmates): A+

 

อันดับที่ 8. IESE Business School (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa)

อันดับในปี 2010 อยู่ในลำดับที่ 12
ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน (Tuition & Fees): $95,160
อัตราความเป็นเลิศทางวิชาการ (Selectivity): 14%
ฐานเงินเดือนเฉลี่่ยก่อนเข้าศึกษา (Pre-MBA Pay): $42.000
ฐานเงินเดือนเฉลี่ยหลังเข้าศึกษา (Post-MBA Pay): $105,000
โอกาสในการหางานทำ ในระยะเวลา 3 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (Job Offers): 90%
Students Rate the Program:
บริการแนะแนวอาชีพ (Career Services): A
คุณภาพการสอน (Teaching): A+
การฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking): A+
ความเป็นผู้นำ (Leadership): A+
คุณภาพของเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Classmates): A+

 

อันดับที่ 7. University of Western Ontario (Ivey School of Business)
อันดับในปี 2010 อยู่ในลำดับที่ 6
ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน (Tuition & Fees): $92,550
อัตราความเป็นเลิศทางวิชาการ (Selectivity): N/A
ฐานเงินเดือนเฉลี่่ยก่อนเข้าศึกษา (Pre-MBA Pay): $60,000
ฐานเงินเดือนเฉลี่ยหลังเข้าศึกษา (Post-MBA Pay): $89,000
โอกาสในการหางานทำ ในระยะเวลา 3 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (Job Offers): 90%
Students Rate the Program:
บริการแนะแนวอาชีพ (Career Services): A+
คุณภาพการสอน (Teaching): A+
การฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking): A
ความเป็นผู้นำ (Leadership): A
คุณภาพของเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Classmates): B
อันดับที่ 6. ESADE (The Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas)

อันดับในปี 2010 อยู่ในลำดับที่ 4
ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน (Tuition & Fees): $76,310
อัตราความเป็นเลิศทางวิชาการ (Selectivity): 48%
ฐานเงินเดือนเฉลี่่ยก่อนเข้าศึกษา (Pre-MBA Pay): $33,000
ฐานเงินเดือนเฉลี่ยหลังเข้าศึกษา (Post-MBA Pay): $82,550
โอกาสในการหางานทำ ในระยะเวลา 3 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (Job Offers): 98%
Students Rate the Program:
บริการแนะแนวอาชีพ (Career Services): A
คุณภาพการสอน (Teaching): C
การฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking): B
ความเป็นผู้นำ (Leadership): A
คุณภาพของเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Classmates): A+
อันดับที่ 5. University of Oxford (Saïd Business School)
อันดับในปี 2010 อยู่ในลำดับที่ 16
ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน (Tuition & Fees): $71,858
อัตราความเป็นเลิศทางวิชาการ (Selectivity): N/A
ฐานเงินเดือนเฉลี่่ยก่อนเข้าศึกษา (Pre-MBA Pay): $80,000
ฐานเงินเดือนเฉลี่ยหลังเข้าศึกษา (Post-MBA Pay): $92,200
โอกาสในการหางานทำ ในระยะเวลา 3 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (Job Offers): 90%
Students Rate the Program:
บริการแนะแนวอาชีพ (Career Services): B
คุณภาพการสอน (Teaching): A
การฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking): A
ความเป็นผู้นำ (Leadership): B
คุณภาพของเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Classmates): A
อันดับที่ 4. Queen’s University (Queen’s School of Business)
อันดับในปี 2010 อยู่ในลำดับที่ 2
ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน (Tuition & Fees): $83,000
อัตราความเป็นเลิศทางวิชาการ (Selectivity): N/A
ฐานเงินเดือนเฉลี่่ยก่อนเข้าศึกษา (Pre-MBA Pay): $50,000
ฐานเงินเดือนเฉลี่ยหลังเข้าศึกษา (Post-MBA Pay): $78,300
โอกาสในการหางานทำ ในระยะเวลา 3 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (Job Offers): 83%
Students Rate the Program:
บริการแนะแนวอาชีพ (Career Services): A
คุณภาพการสอน (Teaching): A+
การฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking): A
ความเป็นผู้นำ (Leadership): A+
คุณภาพของเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Classmates): A
อันดับที่ 3. IE Business School (Instituto de Empresa Business School)
อันดับในปี 2010 อยู่ในลำดับที่ 3
ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน (Tuition & Fees): $76,860
อัตราความเป็นเลิศทางวิชาการ (Selectivity): 33%
ฐานเงินเดือนเฉลี่่ยก่อนเข้าศึกษา (Pre-MBA Pay): $63,000
ฐานเงินเดือนเฉลี่ยหลังเข้าศึกษา (Post-MBA Pay): $94,963
โอกาสในการหางานทำ ในระยะเวลา 3 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (Job Offers): 90%
Students Rate the Program:
บริการแนะแนวอาชีพ (Career Services): A+
คุณภาพการสอน (Teaching): A+
การฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking): A+
ความเป็นผู้นำ (Leadership): A+
คุณภาพของเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Classmates): A+
อันดับที่ 2. INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires)
อันดับในปี 2010 อยู่ในลำดับที่ 1
ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน (Tuition & Fees): $81,500
อัตราความเป็นเลิศทางวิชาการ (Selectivity): NA
ฐานเงินเดือนเฉลี่่ยก่อนเข้าศึกษา (Pre-MBA Pay): $80,000
ฐานเงินเดือนเฉลี่ยหลังเข้าศึกษา (Post-MBA Pay): $116,800
โอกาสในการหางานทำ ในระยะเวลา 3 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (Job Offers): 92%
Students Rate the Program:
บริการแนะแนวอาชีพ (Career Services): A
คุณภาพการสอน (Teaching): A
การฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking): A+
ความเป็นผู้นำ (Leadership): A
คุณภาพของเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Classmates): A
อันดับที่ 1. University of London (London Business School)
อันดับในปี 2010 อยู่ในลำดับที่ 5
ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน (Tuition & Fees): $92,000
อัตราความเป็นเลิศทางวิชาการ (Selectivity): NA
ฐานเงินเดือนเฉลี่่ยก่อนเข้าศึกษา (Pre-MBA Pay): $80,000
ฐานเงินเดือนเฉลี่ยหลังเข้าศึกษา (Post-MBA Pay): $120,000
โอกาสในการหางานทำ ในระยะเวลา 3 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (Job Offers): 93.1%
Students Rate the Program:
บริการแนะแนวอาชีพ (Career Services): A+
คุณภาพการสอน (Teaching): A
การฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking): A
ความเป็นผู้นำ (Leadership): A
คุณภาพของเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Classmates): A+
เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับ 10 โรงเรียนบริหารธุรกิจนานาชาติ ในปี 2012 ปีนี้ครับ ในการจัดอันดับครั้งนี้อย่างน้อยก็ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของโรงเรียนบริหารธุรกิจในหลายประเทศที่มีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามการเลือกเรียนต่ออยู่ที่ตัวผู้ศึกษาต่อเป็นสำคัญ พิจารณาความรู้และความสามารถของเราและเลือกเรียนในสถาบันที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องเป็น 10 สถาบันข้างบนนี้เท่านั้น เพราะนอกห้องเรียนยังมีเรื่องความสามารถในการทำงานที่มักจะได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับจากคนในทุกวงการมากกว่าเพียงแค่ชื่อสถาบันที่จบออกมาครับแปล/เรียบเรียง : ต้นซุง Eduzones
ขอบคุณข้อมูล : Bloomberg Businessweek
Photo Credits : typepad.com, Businessweek, businessinsider.com, gaiadiscovery.com


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น