สกอ.แจก 208 ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี-ป.เอก

มกราคม 9, 2013 by: 0
Visit 7,788 views

12 ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี

 

UploadImageสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2556
โดยโครงการนี้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2556จำนวนทุนที่รับสมัครในต่างประเทศ 7 ทุนจำนวนทุนที่รับสมัครในประเทศ 5 ทุน

ดูรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครทุนต่างประเทศและ ข้อมูลการรับสมัครทุนในประเทศได้ที่ www.mua.go.th  ที่หัวข้อ “ทุนการศึกษา”

55ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ป.โท-ป.เอก เรียนในประเทศ

 

UploadImageสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2556

โดยโครงการนี้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก (ในประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2556
ดูรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครทุนต่างประเทศและ ข้อมูลการรับสมัครทุนในประเทศได้ที่ www.mua.go.th  ที่หัวข้อ “ทุนการศึกษา”

แจก 141 ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ป.โท-ป.เอก เรียนต่อต่างประเทศ

 

UploadImageสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2556
โดยโครงการนี้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก (ต่างประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2556จำนวนทุนที่รับสมัคร 141 ทุนข้อมูลการรับสมัคร

ขอบคุณข้อมูล : พี่ตุ้ย ศักดิ์ระพี บรรณาธิการบริหาร eduzones.com

About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น