โรงเรียนนานาชาติยอดฮิตในประเทศไทย (Thailand’s Most Popular International Schools)

พฤศจิกายน 16, 2012 by: 0
Visit 28,339 views
สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก วันนี้ กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับ มีผู้ปกครองและน้องน้องระดับมัธยมจำนวนมากทีเดียวที่ส่งอีเมล โทรศัพท์ และสอบถามผ่านทางสื่อสังคม (Social Media) เกี่ยวกับทางเลือกในการเรียนต่อในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 95 โรงเรียนทั่วประเทศ (ฐานข้อมูลโรงเรียนนานาชาติจาก : สมาคมโรงเรียนนานาชาติประเทศไทย ISAT International Schools Association of Thailand) ครับ ทาง EZ Poll สำนักจัดอันดับด้านการศึกษา โดยเว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศไทย www.eduzones.com จึงตัดสินใจในการจัดอันดับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย โดยค้นคว้าหาข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้ผ่านสื่อออนไลน์ (Internet) และการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลและการระดมพลังสมองของทีมงานผู้จัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวัดความนิยมในการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนนานาชาติแห่งต่างๆในประเทศไทยครับ
ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) :
1. คะแนนจากกองบรรณาธิการ Eduzones 
(Scores by Editorial Department of Eduzones = 80 %)
1.1 ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation 20%) 
1.2 สิ่งแวดล้อม (Environment 10%)    
1.3 ชื่อเสียงจากนายจ้าง (Employment Reputation 10%)   
1.4 คณาจารย์นานาชาติ (International Teachers 10%)  
1.5 อัตราส่วนนักเรียนต่ออาจารย์ (Teacher per Students 10%)
1.6 นักเรียนต่างชาติ (International Students 5%) 
1.7 กิจกรรมระหว่างเรียน (Activities 5%) 
1.8 นักเรียนแลกเปลี่ยน (Exchange Students 5%)  
1.9 ทุนการศึกษา (Scholarships 5%)   
2. คะแนนจากการสำรวจ
(Servey Research = 20 %)
2.1 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร 200 คน (200 Parents 10%)
2.2 นักเรียนปัจุบันและศิษย์เก่าโรงเรียนนานาชาติ 200 คน (International Students and Alumni 10%)

โดยจากการสำรวจโรงเรียนนานาชาติครั้งนี้ทางกองบรรณาธิการใช้เวลาในการสำรวจ เก็บข้อมูลและวิเคราะห์เป็นเวลาถึง 6 เดือน ซึ่งหลายครั้งที่ทำให้การสำรวจล่าช้าก็เป็นเพราะอุปสรรคในเรื่องความสะดวกในการเดินทางและแหล่งข้อมูลซึ่งค่อนข้างเฉพาะกลุ่มทีเดียวครับ สำหรับตัวอย่างในการสำรวจทางแบบสอบถามเราได้ใช้กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครเท่านั้นครับ ส่วนหนึ่งจากประโยชน์ของการจัดทำโพลในครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเปิดโอกาสและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนนานาชาติที่จะมีบทบาทมากขึ้นในการเปิดประชาคมอาเซียน และความเป็นนานาชาติของโลกมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับ มาดูกันดีกว่าว่า โรงเรียนนานาชาติยอดฮิตในประเทศไทย (Thailand’s Most Popular International Schools) มีที่ไหนบ้าง..

อันดับที่ 1 International School Bangkok (ISB) Scores : 91.73 %
อันดับที่ 1 Harrow International School, Bangkok Scores : 91.73 %สุดยอดโรงเรียนนานาชาติยอ
อันดับที่ 1 Bangkok Patana School (BPS) Scores : 91.73 %

สุดยอดโรงเรียนนานาชาติยอ

 

อันดับที่ 4 Shrewsbury International School Bangkok Scores : 88.11 %

สุดยอดโรงเรียนนานาชาติยอ

 

อันดับที่ 4 Ruamrudee International School Scores : 88.11 %สุดยอดโรงเรียนนานาชาติยอ
อันดับที่ 6 The Swiss School Bangkok Scores : 85.43 %สุดยอดโรงเรียนนานาชาติยอ
อันดับที่ 7 KIS International School Bangkok Scores : 85.27 %

สุดยอดโรงเรียนนานาชาติยอ

 

อันดับที่ 8 The New International School of Thailand (NIST) Scores : 82.93 %สุดยอดโรงเรียนนานาชาติยอ
อันดับที่ 9 Saint John’s International School, Bangkok Scores : 81.33 %สุดยอดโรงเรียนนานาชาติยอ
อันดับที่ 9 St.Stephen’s International School, Bangkok Scores : 81.33 %
สุดยอดโรงเรียนนานาชาติยอ
อันดับที่ 9 Bromsgrove International School, Bangkok Scores : 81.33 %สุดยอดโรงเรียนนานาชาติยอ
อันดับที่ 9 Bangkok International Preparatory & Secondary School (Bangkok PrepScores : 81.33 %สุดยอดโรงเรียนนานาชาติยอ
ขอบคุณฐานข้อมูลโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยจาก :
International Schools Association of Thailand

About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น