รับสมัครเยาวชนร่วมโครงการงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศญี่ปุ่น 12-24 กรกฎาคม 2556 [ไม่มีค่าใช้จ่าย]

มกราคม 4, 2013 by: 0
Visit 3,100 views

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กำหนดรับสมัครเยาวชนไทย เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 25  ระหว่าง 12-24 กรกฎาคม 2556 ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน โดยมีระเบียบการรับสมัครดังนี้

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.opp.go.th

ขอบคุณข้อมูล : พี่ตุ้ย ศักดิ์ระพี บรรณาธิการ eduzones.com


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น