สมัครเลย ! ป.เอก ปริญญาคู่ วิศวะ-เทคโน SIIT และ JAIST เรียนในไทยและญี่ปุ่น พร้อมทุนเต็มจำนวน

มีนาคม 1, 2013 by: 0
Visit 3,990 views
ปริญญาเอกคู่วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (SIIT และ JAIST)The Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) และ
Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)

.
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งญี่ปุ่น (JAIST) เสนอ ปริญญาเอกคู่ขนาน ด้านศาสตร์การบริการซึ่งเป็นแขนงวิชาหนึ่งที่สำคัญของปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
.
หลักสูตรคู่ขนานระหว่างสถาบันเปิดสอน สาขาวิชาย่อย ได้แก่
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการทางวิศวกรรมศาสตร์
ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ศาสตร์ด้านความรู้ และศาสตร์ด้านบริการ
.
ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครสมบูรณ์จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของทั้งสองสถาบันโดยใช้เวลาในการเรียน 4 ปี โดยปีการศึกษาที่ 1 และ 3 นักศึกษาจะได้เรียน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนในชั้นปีที่ 2 และ 4 นักเรียนจะได้ไปศึกษายังประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งญี่ปุ่นยังเสนอทุนเต็มจำนวน (Full scholarships) แก่นักศึกษาในชั้นปีที่ 2 และ 4 อีกด้วย ส่วนทุนการศึกษาอื่นๆยังคงมีเปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติม
.
หลักสูตรจะเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม 2013 ภายใต้ชื่อปริญญาเอก : 
ปริญญาเอกจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งญี่ปุ่น ได้ปริญญา :Doctor of Philosophy (Knowledge Science) or Doctor of Philosophy (Information Science)
ปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้ปริญญา : Doctor of Philosophy in Engineering and Technology
.
อีกทั้งปริญญาเอกคู่ขนานนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และไฟฟ้าแห่งชาติญี่ปุ่น (NECTEC) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) อีกด้วย โดยทั้ง 4 สถาบันจะร่วมกันพัฒนาดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาตื ในด้านศาสตร์แห่งการบริการ (Service Science) ร่วมกัน (เว็บไซต์ของหลักสูตร)
.
คุณสมบัติผู้สมัคร 
-สำเร็จการศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการศึกษาอยู่ในระดับดีมากและมีประสบการณ์ในการทำวิทยานิพนธ์  หรือต้อง มีปริญญาโทจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) กับอย่างน้อย 1 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ หรือต้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไปในระดับปริญญาโท
.
ระยะเวลาในการสมัคร
.
วันที่                                       รายละเอียด
วันนี้-17 สิงหาคม 2556            เปิดรับสมัคร
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2556      ผู้สมัครติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอจบหมายตอบรับเข้าศึกษา
9 สิงหาคม 2556                     ผู้สมัครส่งใบสมัครถึงโครงการกับใบตอบรับเข้าศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาของทางสถาบัน
23 สิงหาคม 2556                   สถาบันตอบรับผู้สมัครและดำเนินการสัมภาษณ์
6 กันยายน 2556                     ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์
13 กันยายน 2556                   ผู้สมัตรเข้ารับการสัมภาษณ์เข้าเรียน
20 กันยายน 2556                   ประกาศผลการสอบคัดเลือก
.
ผู้สมัคร
ผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาจะต้องส่งข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานวิชาการ ติดต่อกับอาจารย์ของทางสถาบันโดยตรง (รายชื่ออาจารย์) หรือ ติดต่อสมัครผ่านทางสำนักงานรับสมัครของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ก่อนส่งใบสมัคร
.
หมดเขตรับสมัคร 17 สิงหาคม 2556
รายชื่อเอกสารสำคัญที่ต้องส่ง (คลิ๊กที่นี่)
.
แปล/เรียบเรียง : ต้นซุง eduzones

About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น