ทุนปริญญาเอกด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ ณ ม.โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 2013

มกราคม 31, 2013 by: 0
Visit 1,628 views

ภาควิชาพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เสนอทุนปริญญาเอกจำนวน 2 ทุน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (สาหร่ายขนาดเล็ก) (Microalgal Biotechnology) แก่นักวิจัยจากทุกเชื้อชาติ ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาโทด้านชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครจะได้รับทุนในปีการศึกษาแรกในการทำงานวิจัย ประจำปี 2013

Department of Plant and Environmental Sciences, Faculty of Science is pleased to offer PhD scholarships. Two PhD scholarships are being offered in microalgal biotechnology at University of Copenhagen. Researchers can be of any nationality. Applicants applying for the position must have M.Sc. degree in biology, biochemistry, biotechnology or other relevant areas are required. The applicants are awarded the doctorate degree and are in the first 4 years (full-time equivalent) of their research careers.

Study Subject(s): Scholarship is offered in microalgal biotechnology.
Course Level: This scholarship is available for pursuing PhD degree level.
Scholarship Provider: University of Copenhagen
Scholarship can be taken at: Denmark

Eligibility:
Degree: M.Sc. degree in Biology, Biochemistry, Biotechnology or other relevant areas is required. The applicants have at the time of recruitment not yet been awarded the doctorate degree and are in the first 4 years (full-time equivalent) of their research careers.
Mobility: The applicants must not have resided or carried out his/her main activity (work, studies, etc) in Denmark for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the time of recruitment. Compulsory national service and/or short stays (such as holidays) are not taken into account.
Nationality: Researchers can be of any nationality as long as the rule of mobility is met.

Scholarship Open for International Students: International students can apply for this position.

Scholarship Description: The work within the two PhD fellowships will focus on optimization of photosynthetic electron generation and redirection of electrons to power the synthesis of mid-to-high-value bioactives. To meet this challenge more information is required on factors and processes controlling regulation of photosynthesis and biosynthetic genes of the bioactives. Two targets have been selected, which form the basis for a PhD project.

Number of awards offered: Two scholarships are awarded.

Selection Criteria: -Experiences with techniques in general molecular biology, biochemistry, algal and plant physiology, microbial genetics, and bioinformatics.
-Previous publications and proficiency in scientific communication skills.
-The grade point average achieved.
-Fluency in spoken and written English.
-Good interpersonal skills.

Notification: By the end of February 2013, all applicants will have received information regarding the evaluation of their application.

How to Apply: The mode of applying is online.

Scholarship Application Deadline: Applications are to be submitted till 1st February 2013.

รายละเอียดทุนเพิ่มเติม / More Informationภาควิชาพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เสนอทุนปริญญาเอกจำนวน 2 ทุน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (สาหร่ายขนาดเล็ก) (Microalgal Biotechnology) แก่นักวิจัยจากทุกเชื้อชาติ ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาโทด้านชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครจะได้รับทุนในปีการศึกษาแรกในการทำงานวิจัย ประจำปี 2013


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น