20 อันดับ ประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก โดย Pearson 2012

กุมภาพันธ์ 18, 2013 by: 0
Visit 5,916 views

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก วันนี้ จะพาทุกคนมาดูอันดับด้านการศึกษาของสำนักจัดอันดับ Pearson ครับ

ไม่ค่อยแปลกใจที่ประเทศฟินแลนด์และเกาหลีใต้จะอยู่ระดับบนสุดของ 40 อันดับ ประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกของ Pearson และอันดับตามมาด้วย ฮ่องกง ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ 

การคำนวณครั้งนี้มาจากมาตราส่วนหลายด้านของ Pearson อันได้แก่ คะแนนการทดสอบระดับนานาชาติ อัตราส่วนบัณฑิตระหว่างปีการศึกษา 2006-2010 และความหนาแน่นของอัตราผู้ที่มีความรู้ระดับอุดมศึกษา

 

YouTube Preview Image

 

Sir Michael Barber ที่ปรึกษาด้านการศึกษาของ Pearson ให้ความเห็นว่า ประเทศที่มีอันดับการศึกษาสูง จะเสนอให้ครูมีสถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดี

ทั้งนี้การศึกษาการจัดอันดับยังมีปัจจัยที่แข็งแกร่ง ทางด้านระบบการศึกษา การสนับสนุนทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ที่จะวิพากษ์สิ่งต่างๆ ซึ่งผลวิจัยแสดงให้เห็นข้อมูลประเทศในเอเชียที่มีอันดับด้านการศึกษาที่ค่อนข้างสูง แม้ว่าฟินแลนด์และเกาหลีใต้จะมีการเรียนการสอนที่ดี แต่จุดสนใจที่สำคัญยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์พื้นฐานที่สำคัญในด้านคุณธรรม ปัจจัยที่ทำให้ประเทศมีความสำเร็จทางด้านการศึกษาอยู่ที่นโยบายด้านการศึกษาของชาติ

นอกจากนี้งานวิจัยยังแสดงให้เห็นความรู้เท่าทันข้อมูลและการจัดการศึกษาของภาครัฐ อายุของเยาวชนที่เข้าศึกษาในโรงเรียน เงินเดือนครูอาจารย์ และวุฒิบัตรที่โรงเรียนให้ นักวิจัยยังวัดผลด้านเศรษฐสังคม เช่น อัตราการว่างงานของชาติ ค่า GDP อายุขัยเฉลี่ย และประชากรผู้ถูกคุมขัง เป็นต้น

ในการจัดอันดับที่น่าสนใจในครั้งนี้พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 37 ของการจัดอันดับ จาก 40 อันดับในครั้งนี้ด้วย แต่ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปเราต้องมาคิดกันว่าเราควรวางนโยบายด้านการศึกษาของประเทศอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามสังคมและวัฒนธรรมและพื้นฐานของประชากรประเทศที่แท้จริง

บทความโดย ต้นซุง eduzones

อ่านเพิ่มเติมได้ใน : Best Education In The World: Finland, South Korea Top Country Rankings, U.S. Rated Average
Index of cognitive skills and educational attainment


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น