สุดยอดอันดับมหา’ลัยสหราชอาณาจักร ปี 2013 โดย The Complete University Guide

เมษายน 25, 2012 by: 0
Visit 5,094 views

สุดยอดอันดับมหา’ลัยสหราชอาณาจักร ปี 2013 โดย The Complete University Guide

เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยของอังกฤษและสหราชอาณาจักรชื่อดังอย่าง The Complete University Guide Independent-Trusted ได้เปิดเผยรายชื่อ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยอดเยี่ยม ประจำปี 2013 ออกมา ซึ่งมีผลคะแนนที่พลิกผันหลายมหาวิทยาลัย โดยสุดยอดมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรประจำปี 2013 ตกเป็นของ University of Cambridge ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 คงเดิม ส่วนอันดับที่ 2 มีการเปลี่ยนตำแหน่งจาก University of Oxford มาเป็น LSE (London School of Economics and Political Science) ทำให้มหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง Oxford ตกลงไปอยู่ในลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยสุดยอดของสหราชอาณาจักร และตามมาด้วย Imperial College London และ Durham ตามมาเป็นลำดับที่ 4 และ 5

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ The Complete University Guide นี้นั้น มีดัชนีชี้วัดและระเบียบวิธีวิจัยทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่

1. Entry Standards  (มาตรฐานในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยการสอบเข้าของนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 21 ปีในมหาวิทยาลัย)

2. Student Satisfaction (ความพึงพอในของนักศึกษา ในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย)

3. Research Assessment (คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของงานวิจัยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมหาวิทยาลัย)

4. Graduate Prospects (ความสนใจในตัวบัณฑิต จากนายจ้างที่มีต่อสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย)

โดยมีคะแนนรวม ทั้งหมด (Overall Score) 1,000 คะแนน

รายชื่อมหาวิทยาลัย  The Complete University Guide Independent-Trusted 2013

 ตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรในฝันของคุณ เพิ่มเติมได้ที่ : The Complete University Guide Independent-Trusted 2013 


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น