15 ทุนค่าเรียนครึ่งจำนวนเรียนป.ตรีขึ้นไปที่U. of Bradford

มีนาคม 9, 2013 by: 0
Visit 22,074 views

University of Bradford เสนอให้ทุนในชื่อ Academic Excellence Scholarships 15 ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ได้รับการตอบเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย และเป็นผู้ออกค่าเรียนเอง โดยเป็นทุนค่าเรียนครึ่ง

หนึ่ง เดทไลน์ในการรับสมัคร คือ 10 มิ.ย.2013

University of Bradford offers academic excellence scholarships for international students. 15, half-fee scholarships are available for any level of degree programme i.e. undergraduate and postgraduate degree level. Students who have been made an offer to study at the University of Bradford are eligible. They must also be paying their own fees. External students are not eligible–only those based in Bradford can apply. The application deadline is June 10, 2013.

Study Subject(s): Scholarships are available for the courses offered by the university at undergraduate and postgraduate degree level.
Course Level: This scholarship is available for pursuing any level of degree programme i.e undergraduate and postgraduate degree programme at University of Bradford.
Scholarship Provider: University of Bradford
Scholarship can be taken at: UK

Eligibility: -International Students are eligible.
-The students of these countries cannot apply:  Azerbaijan, China, Egypt, Ghana, Indonesia, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Korea, Lebanon, Malaysia, Nigeria, Tanzania, Turkey, Uganda and Vietnam
-Students must be a full-time student on any level of degree programme i.e. undergraduate or postgraduate
-Must have been made an offer to study at the University of Bradford
-Must also be paying their own fees.
-Students should be based in Bradford, external students are not eligible.

Scholarship Open for International Students: International Students can apply for this scholarship. (The students of these countries cannot apply:  Azerbaijan, China, Egypt, Ghana, Indonesia, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Korea, Lebanon, Malaysia, Nigeria, Tanzania, Turkey, Uganda and Vietnam)

Scholarship Description: University of Bradford offers Academic Excellence scholarships for International Students. There are 15 scholarships available. If applicants are on a course lasting longer than one year then subsequent payments will depend on them getting an average of over 60% (undergraduate) or they making excellent progress in your research (PhD students). The students of these countries cannot apply:  Azerbaijan, China, Egypt, Ghana, Indonesia, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Korea, Lebanon, Malaysia, Nigeria, Tanzania, Turkey, Uganda and Vietnam.

Other Benefits: Not Known

Number of award(s): There are 15 scholarships available.

Duration of award(s): Not Known

What does it cover? The scholarship is worth half of the tuition fees. There are 15 scholarships available.  If you are on a course lasting longer than one year then subsequent payments will depend on you getting an average of over 60% (undergraduate)  or you making excellent progress in your research (PhD students).

Selection criteria: Academic excellence.

Notification: The scholarship panel will consider the application in July. Applicants will be informed of the decision in mid-July.

How to Apply: Students can apply electronically. Before applying for this scholarship students must have offered a place to study at the University of Bradford. Students need to provide a copy of their offer letter with your scholarship application.

Note: Application forms will be available shortly.

Scholarship Application Deadline: The application deadline is June 10, 2013.

Further Official Scholarship Information and Application

http://www.brad.ac.uk/fees-and-financial-support/university-scholarships-and-support/academic-excellence-scholarships-for-international-students/scholarships-by-application/


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น