โลกอิสลามผุดโครงการแลกเปลี่ยนใหม่เน้นให้ทุน

กรกฎาคม 18, 2012 by: 0
Visit 1,370 views

The Jeddah-based Organisation of Islamic Cooperation หรือ OIC ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือของบรรดาชาติอิสลามที่รู้จักกันในนามเจดดาห์ ได้ประกาศยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับสูงครั้งสำคัญอีกครั้ง ด้วยการเพิ่มโปรแกรมแลกเปลี่ยนมากขึ้น อันจะทำให้มีการให้ทุนการศึกษาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นรวมถึง การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การร่วมมือกันเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล และโครงการวิจัยระหว่างประเทศสมาชิก 57 ชาติ

การดำเนินการครั้งนี้ ประเดิมด้วยการประกาศให้ทุนการศึกษา 10 ทุนโดย University of Kuala Lumpur ของมาเลเซีย ขณะที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในตุรกี และปากีสถาน ก็กำลังดำเนินการคล้ายกันเพื่อตอบสนองกับโครงการใหม่นี้

Mohamed Zaghoul  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการเจดดาร์ เผยกับ University World News ว่า การเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนใหม่นี้จะทำให้การให้ทุนของเหล่าชาติสมาชิกต่าง ๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งจะก่อให้เกิดความร่วมมือกันในระดับภูมิภาค และระดับโลกมากตามไปด้วย ยิ่งกว่านั้น โปรแกรมนี้จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของโลกอิสลาม ด้วยการที่จะมีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการระหว่างกัน

เดิมทีประเทศสมาชิก OIC มีการให้ทุนแก่นักศึกษาในหมู่ชาติสมาชิกอยู่แล้ว โดยผ่านทางหน่วยงานสำนักเลขาธิการOIC แต่มีอุปสรรคที่ระบบราชการทำให้แต่ละชาติทำไม่เหมือนกัน และบางปีหลายชาติก็ไม่มีการให้ทุนเลย อย่างไรก็ตามปัจจุบันการที่มีชาติสมาชิกเติบโตขึ้น การให้ทุนเริ่มมีการมุ่งไปที่ระดับปริญญาโทและหลังปริญญาเอก ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ แพทย์ ดังนั้น หากมีการปรับโปรแกรมใหม่จะทำให้สำนักเลขาฯOIC สามารถเข้ามาจัดระบบให้การให้ทุนสอดคล้องกับจำนวนผู้สมัครขอทุนได้ดียิ่งขึ้น
สำนักเลขาธิการยังจะช่วยให้ประเทศสมาชิกที่เห็นความสำคัญ สร้างกลุ่มย่อยสำหรับโครงการวิจัยพิเศษที่ประเทศสมาชิกพิจารณาแล้วว่าเกี่ยวข้องและสำคัญอย่างยิ่งต่อความต้องการทางด้านวิชาการและสังคมของพวกเขา
ความคิดของโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาของOIC ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาครั้งแรก ระหว่างการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามในคาซัคสถาน เมื่อเดือนมิถุนายน 2011โดยโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในมวลสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนระยะสั้นกัน ระหว่าง นักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ บนพื้นฐานของความเหมือนกัน

แหล่งข่าว : By Ameen Amjad Khan,15 July 2012/ The University World News

 

 


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น