สกอ.ให้ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

กรกฎาคม 30, 2012 by: 0
Visit 4,642 views

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 (UMAP)
โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยนักศึกษาสามารถจะทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศได้ทั่วโลก ยกเว้น
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU)
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN)
ทั้งนี้ให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)
รายละเอียดการรับสมัคร
เอกสารดาวน์โหลด แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556
เอกสารดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556
เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Standard UMAP Application Form and study plan using UCTS

แหล่งข่าว : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น