รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุน โครงการญี่ปุ่นศึกษา

มกราคม 4, 2010 by: 0
Visit 2,188 views
ทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาไทย ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่น รวมถึงสถานการณ์ประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้มากขึ้น ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย และมีอายุมากกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 29 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2550ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก และต้องมีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยในขณะที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น และกลับมาประเทศ ไทย ทั้งนี้ ระยะเวลารับทุนขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนั้นกำหนด โดยทุนนี้มีกำหนดรับสมัคร ระหว่าง 12-19 ก.พ.ศกนี้ ส่วนผู้ที่ส่งหลักฐานสมัครทางเมล์ต้องให้ถึงหน่วยงานรับสมัคร ก่อนวันที่ 19 ก.พ.เช่นกัน
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการญี่ปุ่นศึกษา

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการญี่ปุ่นศึกษา


About Auther : Webmaster  (439 Posts)

Thai Education Portal


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น