ม.ธรรมศาสตร์ให้ทุนเรียนป.โท เอก

มกราคม 7, 2010 by: 0
Visit 3,617 views

080507032353_1สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ ประกาศรับนักศึกษา ทุนการศึกษาทำงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทเอก (เริ่มเรียน มิ.ย. 2551)

ทุนเรียนป.โท เอก ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับนักศึกษา ทุนการศึกษาทำงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทเอก
(เริ่มเรียน มิ.ย. 2551)
รายละเอียดงานวิจัย


งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ เพื่อสร้างโปรแกรมสำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาระบบการจราจรในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์
งาน วิจัยจะเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อเส้นทางที่สั้นที่สุด บนเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยต้องคำนึงถึงเวลาในการค้นหาและประสิทธิภาพของเส้นทาง จากนั้นจึงนำเอาข้อมูลการเดินทางมาจำลองโดยใช้ระบบคลัสเตอร์เพื่อให้การทำ งานรวดเร็วขึ้น
ซึ่งงานวิจัยนี้จะพัฒนาบนหลักการ ของ TRANSIMS (http://transims-opensource.org/) ซึ่งเป็นโปรแกรมการจำลองการเดินทางอย่างละเอียดบนแผนที่ขนาดใหญ่
จุดประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้จะทำการพัฒนาหลักการเพื่อให้เหมาะกับสภาพการเดินทางที่เป็นอยู่ในเมืองไทย
คุณสมบัติ


วศ.บ. หรือ วท.บ. ด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือ สาขาใกล้เคียง
เกรดเฉลี่ยป.ตรีสูงกว่า 2.75
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมดีถึงดีมาก
มีความรู้ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาษา C
มีความรู้การใช้งาน GNU/Linux เป็นอย่างดี
เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
ภาษาอังกฤษดี (TOEFL PBT >= 530 ; TOEFL CBT >= 175 ; IELTS >= 6.0 ; TU-GET >= 550)
การสมัคร


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่:
http://www.siit.tu.ac.th/program/post_general.html#download

ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำเนาเอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษ) ไปที่อาจารย์

ที่ปรึกษา:


ดร. ชวลิต จีนอนันต์  ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง ปทุมธานี 12000
ใบสมัครที่ส่งมาก่อนจะมีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ก่อน ปิดรับสมัครทันทีเมื่อได้จำนวนนักศึกษาตามต้องการ
จดหมายแนะนำตัว สามารถส่งในวันสัมภาษณ์ได้  หมดเขต 31 พ.ค. 2551

ติดต่อสอบถาม

อีเมล: c h a w a l i t AT siit .tu .ac .th

โทร: 0-2501-3505 ต่อ 2112 (วิทยาเขตบางกะดี)
0-2501-3505 ต่อ 2110 (คุณเบญจาศรี, เลขาภาควิชา)
http://www.siit.tu.ac.th/chawalit

ตรวจสอบรายละเอียดด้านหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่: http://www.siit.tu.ac.th/program/postgrad.html


About Auther : bowing  (420 Posts)


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย