บราซิลให้ทุนต่างชาติ“ไม่ใช่เรื่องสมองไหล”

พฤษภาคม 17, 2012 by: 0
Visit 2,133 views

The Brazilian ambassador announcing the scholarship. PHOTO: INP

ISLAMABAD: ถือเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาปากีสถานได้รับข้อเสนอทุนการศึกษาในประเทศบราซิล โดยทุนนี้อยู่ภายใต้นักศึกษามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ

ในปีนี้ 63 มหาวิทยาลัยบราซิลจะเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ (PEC-G ) ถือเป็นโปรแกรมที่มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย โดยหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ แพทย์,วิศวกรรม, การบริหารธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นับตั้งแต่ปี 1960 เป็นต้นมารัฐบาลบราซิลได้เสนอให้ทุนระดับปริญญาตรีกับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาในแอฟริกา, เอเชีย, ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ส่วนในระดับหลังปริญญา หรือ post-graduate เริ่มให้ตั้งแต่ปี 1980 ปัจจุบันมีนักศึกษาอินเตอร์ที่เป็นนักเรียนทุนศึกษาอยู่ในบราซิล ประมาณ 2,700 คนโดยมีพันธะที่จะต้องกลับไปยังประเทศของตนหลังจากจบการศึกษาแล้ว

Alfredo Leoni ทูตบราซิล(ประจำปากีสถาน)เปิดเผยกับ The Express Tribune ว่า การที่นักศึกษาที่จบแล้วเดินทางกลับไปรับใช้ชาติของตน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า นี่ไม่ใช่โครงการให้ทุนที่ทำให้สมองไหล เพราะวัตถุประสงค์จริง ๆ ของทุนเพื่อช่วยเหลือ หรือสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มากว่า

ผู้สมัครสำหรับโครงการทุนการศึกษาจะต้องมีอายุระหว่าง 18-25 ปี และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ผู้สมัครที่อยู่ในปากีสถานที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สถานทูตบราซิลจนถึงวันที่ 29 มิ.ย.ศกนี้ โดยทางสถานทูตรมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือในขั้นตอนการสมัคร

แม้ว่าโครงการให้ทุนนี้ที่มีชื่อย่อว่า PEC-G จะไม่รวม ค่าครองชีพ และค่าที่พัก แต่หากนักเรียนที่ไม่สามารถสู้กับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ ก็มีทางออกให้โดยสามารถยื่นขอความช่วยเหลือทางการเงินจากโปรแกรมอื่นของบราซิล คือ The Milton Santos Project โดยโปรแกรมนี้จะช่วยด้านการเงินในรูปของเงินเดือนระหว่างที่ใช้ชีวิตในบราซิล

ท่านทูต Leoni เสริมอีกว่า ยังมีลู่ทางอื่น ๆ ที่ช่วยนักเรียนต่างชาติ คือ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการต่างก็มีการอุดหนุนนักเรียนต่างชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เรื่องของอาหารฟรี และหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นต้น โดยผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่  www.embassyofbrazil.com.pk

 แหล่งที่มา : Published in The Express Tribune, May 16th, 2012


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story
Categories
ไม่มีหมวดหมู่  
Tags

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.