ทุนระดับประกาศนียบัตรที่Alcanta International Collegeประเทศจีน

มีนาคม 7, 2013 by: 0
Visit 34,432 views

Alcanta International College (AIC) เสนอให้ทุนแก่นักเรียนนานาชาติ สำหรับผู้ที่สมัครเรียนเต็มเวลาที่วิทยาลัย โดยเป็นทุนระดับ IB Diploma Programme หรือ Pre Diploma โดยเป็นทุน 3 ระดับ ตั้งแต่ 100% 50% และ 30,000 RMB หมดเขตรับสมัคร 17เม.ย.2013

Alcanta International College (AIC) is offering scholarships for international students to excel at AIC and beyond. Students who apply to any AIC programme as full-time international students are eligible to apply for these scholarships. All scholarships apply only to the tuition fee. Three types of scholarships are available namely academic scholarships, merit scholarships and financial scholarships which are valued up to 100% of the tuition fee, 50% of the tuition fee and 30,000 RMB respectively. Applications must be postmarked by April 17, 2013.

Study Subject(s): The scholarship is awarded to pursue courses available at Alcanta International College.
Course Level: This scholarship is available for pursuing IB Diploma Programme or Pre Diploma Programme at Alcanta International College.
Scholarship Provider: Alcanta International College (AIC)
Scholarship can be taken at: China

Eligibility: Students who apply to any AIC programme as full-time international students are eligible to apply for these scholarships. Recipients of the Academic Scholarship must maintain an IB total predicted score of minimum 30 points in order to continue receiving the scholarship.

Scholarship Open for Students of Following Countries: The international students can apply for the scholarship.

Scholarship Description: In support of the AIC Mission, Vision and Goals, and to create educational opportunities at AIC for international students of exceptional ability and potential, AIC is excited to announce its International Students Scholarship Programme for the 2013- 2014 academic year,valued at 1,000,000 RMB. The goal of the AIC International Students Scholarship Programme is to support exceptionally talented students and challenge them to excel at AIC and beyond, as well as to make the IB Diploma Programme and AIC education accessible to all gifted international students interested in building their future at AIC. AIC provides three types of scholarships: Academic Scholarships-are awarded to students with excellent overall academic performance. Merit Scholarships-Merit Scholarships are awarded to students who demonstrate exceptional ability or talent in the following areas: Art, Science and Service & Leadership. Financial Scholarships-are awarded to provide financial support for students who may otherwise not be able to attend AIC. The Pre-IB program has been specifically designed to prepare students to meet the challenges of the rigorous IB Diploma Program. The IB Diploma Programme is a rigorous pre-university course of study that leads to examinations; it is designed for highly motivated secondary school students aged 16 to 19. The programme incorporates the best elements of national systems without being based on any one. The goal of the International Baccalaureate Organization (“IBO”) is to provide students with the values and opportunities that will enable them to develop sound judgement, make wise choices, and respect others in the global community.

What does it cover? All scholarships apply only to the tuition fee. Recipients will be required to pay other fees such as boarding fee, meal fee, medical insurance costs and other expenses incurred for the programme that they are admitted to.
Academic Scholarships-Value up to 100% of the tuition fee
Merit Scholarships- Value up to 50% of the tuition fee
Financial Scholarships- Value up to 30,000 RMB.

Selection Criteria: Academic Scholarships-are awarded to students with excellent overall academic performance. Merit Scholarships-Merit Scholarships are awarded to students who demonstrate exceptional ability or talent in the following areas: Art, Science and Service & Leadership. Financial Scholarships-are awarded to provide financial support for students who may otherwise not be able to attend AIC.

Notification: Applicants must be available for interviews within two weeks following the deadline. Only in special circumstances and at the discretion of the Principal, will late applications be considered. Applicants will be notified of the outcome of their application within two weeks after the interview.

How to Apply: To apply, please download and complete the International Students Scholarships Application Form and email or mail it together with your supporting documentation.

Scholarship Application Deadline: Applications must be postmarked by April 17, 2013.

Further Official Scholarship Information and Application

http://www.aicib.org/down/AIC%20International%20Students%20Scholarship%20Programme%202013%20-2014.pdf

 


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น