ทุนนักวิจัยอาคันตุกะที่ม.บีเลเฟลด์ เยอรมนี

มีนาคม 9, 2013 by: 0
Visit 34,734 views

BGHS Bielefeld University เสนอให้ทุนในชื่อ 2013 Visiting Fellowships for International Students เป็นโปรแกรมสำหรับนักวิจัยปริญญาเอก ซึ่งทำวิทยานิพนธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมมานุษยวิทยา หรือ รัฐศาสตร์ ทุนมีมูลค่าเดือนละ 1,200 ยูโร การสมัครเป็นแบบออนไลน์

The BGHS Bielefeld University, Germany is offering Visiting Fellowships for PhD programme. All international doctoral researchers may apply who are matriculated in a doctoral programme and whose dissertation has a historical, sociological, social-anthropological or political science focus. German nationals may also apply if their tertiary education has been at foreign universities. The grant consists of a EUR 1,200 stipend per month. The application will be submitted online.

 Study Subject(s): Fellowships are provided in the field of historical, sociological, social-anthropological or political science focus.
Course Level: This fellowship is available for pursuing doctoral degree level at the BGHS Bielefeld University, Germany.
Scholarship Provider: Bielefeld Graduate School in History and Sociology at Bielefeld University
Scholarship can be taken at: Germany

Eligibility: All international doctoral researchers may apply who are matriculated in a doctoral programme and whose dissertation has a historical, sociological, social-anthropological or political science focus. German nationals may also apply if their tertiary education has been at foreign universities. The visiting fellowships further networking with scientists at the BGHS, therefore no prolonged archival or research trips should take place within this period. To ensure that your project fits with the BGHS profile, you should take a close look at the areas of research covered by the BGHS.

Scholarship Open for International Students: The international and German students can apply for this fellowship.

Scholarship Description: Every year, the BGHS invites four doctoral researchers (two each semester) from other countries to work at the Graduate School for four to six months to promote international scientific and cultural exchange. Visiting fellows have the opportunity to use their stay at the BGHS to work intensively on their dissertation, visit degree programme courses and build contacts to our scientific community. Fellows receive a computer work station for the duration of their stipend. The grant consists of a EUR 1,200 stipend per month. This amount will be supplemented by a child allowance if applicable. Upon application, travel costs can also be covered by the Graduate School.

Number of award(s): Four fellowships are offered.

Duration of award(s): Not Known

What does it cover? Total offer is of EUR 1,200 stipend per month.

Selection criteria: Not Known

How to Apply: Please submit the following documents:
-Letter of intent with a description of your interest in research at the BGHS. Please include the areas of research that interest you and two professors with whom you would like to build a relationship (400 words max.).
-Curriculum vitae
-Research proposal on a sociological or historical question (2,000 words max.)
-Work schedule and timeframe for your stay at the BGHS
-Letter of recommendation from your supervisor/ advisor at your university
All application documents should be either in German or in English. Please email them as one PDF file to: application-bghs@uni-bielefeld.de. The letter of recommendation can be mailed separately to the Graduate School. If you have any questions, feel free to ask Levee Herders at the above e-mail address.

Scholarship Application Deadline: The deadline for applications for a fellowship during winter term 2013/2014 (1 October 2013 to 3 March 2014, term in session 14 October 2013 to 7 February 2014) is 15 June 2013. The deadline for applications for a fellowship during the summer term 2014 (1 April to 30 September) is 15 January 2014.
We suggest that most of your stay falls during the time that the term is in session.

Further Official Scholarship Information and Application

http://www.uni-bielefeld.de/(en)/bghs/bewerbung/visit.html

 


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น