ทุนการศึกษาฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยของ สวทช. (หมดเขต 28-29/2/2012)

มกราคม 8, 2012 by: 0
Visit 4,440 views

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยของ สวทช. มอบทุนการศึกษา

1. โครงการทุนสถาบัณบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)
เป็นโครงการทุนการศึกษาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดรับสมัคร 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2555
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/tgist

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC)
เป็นโครงการทุนการศึกษาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดรับสมัคร 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2555
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/NUI-RC

3. โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST Tokyo Tech)
เปิดรับสมัคร นศ. หลักสูตร
- วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว
(Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน
(Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.)
เปิดรับสมัครบัดนี้ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2555
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/


About Auther : Webmaster  (439 Posts)

Thai Education Portal


Share this Story

Comments are closed.