ซิเมนต์ไทยให้ทุนเยาวชนเรียนฟรีมีงานทำ

มกราคม 4, 2010 by: 0
Visit 2,616 views

scg

เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จัดโครงการ Home Solution Career Choice เปิดโอกาสให้โรงเรียน หรือเยาวชนที่สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตร ปวส. ทวิภาคี สาขาวิชาการก่อสร้าง และสาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (บริการระบบบ้านครบวงจร) ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยเน้นการเรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติจริง

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร พร้อมเงินช่วยเหลือ อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง พร้อมเบี้ยเลี้ยงในช่วงฝึกปฏิบัติงาน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศนียบัตรการเป็นนักศึกษาของโครงการ พร้อมทั้งได้รับบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำของเครือซิเมนต์ไทย ในตำแหน่งพนักงานบริการเทคนิคประจำศูนย์บริการระบบบ้านครบวงจรโฮมโซลูชั่น

             คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องจบหลักสูตรปวช. สาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า ม.6 ติดต่อขอรายละเอียด และสมัครได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โทร.0-2586-3840 ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2553


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น